Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, postępowanie w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności. Skuteczna windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-12-07
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 4 grudnia 2018 r.

TRENER

Prawnik, rzecznik prasowy organów administracji podatkowej. Specjalista z zakresu instrukcji kancelaryjnych, archiwizacji, kreowania pozytywnego wizerunku organów administracji publicznej w mediach oraz w ramach kontaktów z petentami lub mediami. Znany i ceniony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Jako wykładowca prowadziła szkolenia dla radców prawnych i adwokatów, ministerstw, UOKiK-u, komorników skarbowych, pracowników urzędów wojewódzkich, miast, starostw powiatowych itp.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do problematyki świadczeń nienależnie pobranych; ustawowa definicja świadczenia nienależnie pobranego.

2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, wszczęcie postępowania o zwrot nienależnie pobranego świadczenia, tryby decyzyjne - decyzje o zwrocie (elementy, przesłanki, wzory), umorzenia, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności.

3. Umarzanie, rozkładanie na raty lub odraczanie terminów płatności:

- ulgi z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- zasadność zastosowania ulgi,

- ocena przesłanek stosowania ulgi,

- wymogi formalne i prawne dokumentacji w stosowaniu ulg,

- ugoda, decyzja – obowiązujące zasady w tych postępowaniach i różnorodność występowania dokumentacji,

- tryb postępowania w przypadku niewywiązania się dłużnika z terminów wskazanych w decyzji o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności.

4.   Windykacja świadczeń nienależnie pobranych:

- windykacja w PUP (postępowanie wierzycielskie, upomnienia, zabezpieczenie roszczenia),

- procedury przed sądem powszechnym (postępowanie zwykłe, nakazowe, upominawcze, wpisy do KRS,BIG, KRD i inne).

5.  Egzekucja sądowa a egzekucja administracyjna (różnice i cechy wspólnie - porównanie)

- podstawy prawne egzekucji,

- postępowanie przed egzekucyjne,

- przebieg egzekucji administracyjnej a przebieg egzekucji sądowej,

- zbieg egzekucji- nowe zasady rozstrzygania zbiegów (wejście w życie regulacji 8.09.2016r.),

- nowe zasady komunikowania się organów egzekucji administracyjnej i wierzycieli (wejście w życie regulacji 8.09.2016r.),

- nowe zasady naliczania kosztów w egzekucji sądowej i administracyjnej – porównanie,

- prawne możliwości wyboru egzekucji i komornika.

6.  Postępowanie w przypadku śmierci dłużnika lub upadłości, likwidacji firmy:

- procedury sądowe,

- procedury administracyjne,

- przeniesienie odpowiedzialności na spadkobierców, członków zarządu, wspólników, udziałowców, członków rodzin, małżonków,

- przedawnienia.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, postępowanie w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności. Skuteczna windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-12-07
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów