Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami - postępowanie w zakresie wydawania praw jazdy i innych czynności związanych z nadzorem nad kierującymi

Kategoria:
Drogi, transport
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-12-13
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 10 grudnia 2018 r.

TRENER

Wieloletni pracownik administracji rządowej, dyrektor urzędu zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, znający znakomicie tematykę transportu drogowego, doświadczony trener i szkoleniowiec, były egzaminator osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym, a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego

PROGRAM SZKOLENIA

1. Procedura zatrzymywania i zwracania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym oraz za przewóz zbyt dużej ilości pasażerów, omówienie wątpliwości wynikających ze zmian wprowadzonych w art. 102 ustawy o kierujących. Postępowanie Policji i ITD.

2. Przesłanki przedłużenia okresu zatrzymania prawa jazdy, obliczanie terminów.

3. Okres próbny – jak liczyć terminy, kogo dotyczy.

4. Postępowanie w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania – podstawy prawne, skutki cofnięcia uprawnień, obliczanie terminów.

5. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu – kierować czy nie kierować – podstawy prawne, zasady postępowania.

6. Problematyczne sytuacje – status osoby, której cofnięto uprawnienia na skutek przekroczenia liczby 20 punktów w okresie 1 roku od uzyskania prawa jazdy oraz osoby, której zatrzymano prawo jazdy na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji na skutek trzykrotnego przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h, kolejność podejmowanych czynności w przypadku kierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz badania

7. Podstawy prawne odmowy wydania prawa jazdy

8. Decyzja o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne – postępowanie administracyjne z urzędu oraz na wniosek - terminy

9. Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego –podstawy prawne i procedura. Uchylanie decyzji, kwestia ustalania adresu do doręczeń.

10. Postępowanie na wniosek prokuratora, stosowanie wyroków (w tym sądów innych państw)

11. Wymiana zagranicznego prawa jazdy – niejasności i wątpliwości interpretacyjne.

12. Uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami - postępowanie w zakresie wydawania praw jazdy i innych czynności związanych z nadzorem nad kierującymi
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-12-13
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Luty 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów