Zmiany w samorządowym prawie pracy – skutki prawne zmian i obowiązki pracodawcy

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-05-30
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 25 maja 2018 r.

TRENER

Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej.

PROGRAM SZKOLENIA

1.       Podstawy prawne zmian.

2.       Zmiany w przepisach samorządowego prawa pracy wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2017 roku – skutki zmian i obowiązki pracodawcy.

3.       Skutki zmiany rozporządzenia płacowego

a) Wchodzące w życie w 2017 roku

b) Wchodzące w życie 1 stycznia 2018 roku.

4.       Limity zatrudnienia w ramach umów terminowych.

a)      Limit czasookresu zatrudnienia.

b)      Limitowana liczba umów o pracę

c)      Wyłączenia spod rygorów ograni

d)      Obowiązki informacyjne pracodawcy.

e)      Skutki naruszenia wskazanych limitów

5.       Zasady rozwiązywania i wypowiadania umowy o pracę.

6.       Uprawnienia pracownika.

a)      Z tytuły wypowiedzenia umowy o pracę.

b)      Z tytułu rozwiązania umowy o

7.       Zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy

8.       Zmiany dotyczące zasad wykorzystania urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz wychowawczego.

a)      Osoby uprawnione.

b)      Terminy.

c)      Prawa i obowiązki stron osób uprawnionych do urlopów

d)      Zasady korzystania z urlopów.

9.       Dzielenie się urlopem rodzicielskim i zasiłkiem macierzyńskim przez pracownicę/pracownika i ubezpieczonego ojca/matkę niebędących pracownikami.

10.   Ułatwienia w łączeniu pracy zawodowej z urlopem rodzicielskim.

11.   Urlopy ojcowskie po zmianach przepisów. 12. Nowe zasady udzielania zwolnień z tytułu opieki na dziecko w wieku do lat 14.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zmiany w samorządowym prawie pracy – skutki prawne zmian i obowiązki pracodawcy
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-05-30
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów