Zmiany w przepisach prawa oświatowego od 1 września 2019 r., ze szczególnym uwzględnieniem zmian w Karcie Nauczyciela. Uporządkowanie i kalendarz wdrażania

Kategoria:
Oświata
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-09-12
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 5 września 2019  r.

TRENER

wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 7000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Członek OSKKO. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, wykładowca FRDL oraz Fundacji Polskiej Akademii Nauk, także wielu innych instytucji. Ekspert z listy MEN. Odznaczona Medalem K.E.N.

PROGRAM SZKOLENIA

I. KARTA NAUCZYCIELA 2019 - kolejna nowelizacja

1. Wynagrodzenia nauczycieli 2019/2020 - planowanie finansowania przez samorządy. Omówienie ścieżki postępowania.

2. Regulamin wynagrodzenia nauczycieli - przygotowanie się do podjęcia uchwały w sprawie rocznego regulaminu. Dlaczego warto to zrobić już teraz? Wzór regulaminu.

3. Awans zawodowy- kolejna odsłona wraz z przepisami przejściowymi. Procedury, harmonogram i dokumentowanie. Zadania dla JST, planowanie i finansowanie.

4. Ocena pracy nauczycieli.

 •  procedury obowiązujące szkoły i przedszkola od 01.09.2019 r.
 •  przygotowanie do oceny, ocenianie i dokumentowanie przebiegu oceny pracy nauczyciela i dyrektora.
 •  ocenianie nauczycieli, w tym dyrektora szkoły będących na ścieżce awansu zawodowego.
 •  ocenianie nauczycieli, w tym dyrektora szkoły niebędących na ścieżce awansu zawodowego.
 •  ścieżka odwoławcza.
 •  przepisy przejściowe, wyjątki od zasady.
 •  wzory i przykłady wypracowania stosownych materiałów i dokumentów.

5. Kary dla nauczycieli i dyrektorów- kryteria i podstawy zastosowanie. Dokumentowanie.

II. Zmiany w szkolnictwie ponadpodstawowym - NOWE STATUTY (Wzory) ORAZ CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO!

III.  Jakie zmiany wdrażamy od 01.09.2019 r. w szkolnictwie zawodowym? Kalendarz.

IV. Zmiany w wybranych aktach wykonawczych dedykowanych dyrektorom i samorządom.   Uporządkowanie zmian, kalendarium wdrażania w szkolnictwie, przepisy przejściowe.

V. Dyskusja, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zmiany w przepisach prawa oświatowego od 1 września 2019 r., ze szczególnym uwzględnieniem zmian w Karcie Nauczyciela. Uporządkowanie i kalendarz wdrażania
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-09-12
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów