Zmiany w oświatowym prawie pracy od 1 września 2019 roku wynikające z noweli ustawy Karta Nauczyciela

Kategoria:
Oświata
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-09-18
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 13 września 2019 r.

TRENER
Prawnik, doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor wielu publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek oświatowych. Autor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. Doradza największym wydawnictwom podręczników szkolnych w Polsce

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Reforma oświaty i jej wpływ na działania kadrowe.
 2. Obowiązujące przepisy prawne w zakresie prawa pracy w oświacie.
 3. Zmiany w zakresie oceny awansu zawodowego nauczycieli:
  • Skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy.
  • Powrót do „starego” składu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.
  • Ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu.
  • Skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.
  • Rezygnacja z nowej ścieżki dyrektorskiej awansu zawodowego.
 4. Zmiany w zakresie oceny pracy nauczyciela - rezygnacja z:
  • Kryteriów oceny pracy ustalonych w rozporządzeniu.
  • Okresowej oceny pracy.
  • Dokonywania oceny pracy po zakończeniu stażu (powrót do oceny dorobku zawodowego).
  • Wyłączenia okresu ferii z czasu na dokonanie oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu.
  • 4-stopniowej skali oceny pracy (rezygnacja z oceny bardzo dobrej).
 5. Zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli.
  • Wprowadzenie minimalnej wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy w wysokości 300 zł.
  • Wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczycieli stażystów odbywających staż w wysokości 1.000 zł.
  • Odstąpienie od wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych.
 6. Zmiany w zakresie zatrudniania nauczycieli
  • Umowa dla nauczyciela stażysty na 1 rok szkolny.
  • Limit czasu trwania umów o pracę na czas określony – 36 miesięcy.
 7. Zmiany w zakresie czasu pracy nauczycieli.
 8. Zmiany w zakresie kary porządkowych i dyscyplinarnych dla nauczycieli.
  • Wybrane problemy związane z zatrudnianiem nauczycieli:
  • Uśrednione pensum dydaktyczne – wyliczanie.
  • Godziny zastępstw doraźnych a pensum uśrednione.
  • Pensum nauczyciela w tzw. oddziale mieszanym przedszkola (dzieci młodsze i sześciolatki).
  • Dopełnianie etatu, uzupełnianie etatu.
  • Nawiązanie stosunku pracy poprzez mianowanie i szczególna ochrona tego stosunku pracy.
  • Przekształcanie stosunku pracy i jego konsekwencje.
 9. Dyskusja.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zmiany w oświatowym prawie pracy od 1 września 2019 roku wynikające z noweli ustawy Karta Nauczyciela
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-09-18
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów