Zmiany w kodeksie pracy w 2018 / 2019 roku

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-10-12
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 a419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 9 października 2018 r.

TRENER

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca (przeprowadzonych ponad 3500 godzin szkoleniowych), autor  i współautor kilkudziesięciu książek i autor ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej  (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita)

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany w zakresie pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników - nowy zakres danych, jakich żąda pracodawca, możliwość uzyskiwania dodatkowych danych na podstawie zgody kandydata i pracownika, wyłączenia dotyczące danych wrażliwych.

2. Planowane zmiany w zakresie ZFŚS i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS.

3. Monitoring pracowników - nowe przepisy w zakresie monitoringu wizyjnego, jak również dotyczące monitorowania służbowej poczty e-mail.

4. Obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników należących do Wojsk Obrony Terytorialnej.

5. Zasad wypłaty wynagrodzenia obowiązujące od 2019 r.

6. Dokumentacja pracownicza od 2019 r.:

 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe),
 • ponowne zatrudnienie a dokumentacja pracownicza,
 • informacje dotyczące dokumentacji pracowniczej wydawane wraz ze świadectwem  pracy,
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej,
 • informacje dla pracowników i byłych pracowników dotyczące zmiany sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej i możliwości odbioru poprzedniej jej postaci,
 • przepisy przejściowe zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz działania pracodawcy związane z jej wejściem w życie.

7. Wynagrodzenie przy umowie zlecenia - przepisy obowiązujące od 2017 r.:

 • ustalenie wynagrodzenia - zapisy umowy "zabezpieczające" zlecającego,
 • minimalna stawka godzinowa, zleceniobiorcy, których dotyczą przepisy o stawce minimalnej,
 • terminy wypłaty - umowy zawarte na okres nieprzekraczający miesiąca i umowy dłuższe,
 • potwierdzanie liczby godzin realizacji zlecenia- sposoby potwierdzania, zapisy umowne,
 • wyłączenia spod obowiązku stosowania stawki minimalnej - których umów nie dotyczą przepisy o stawce minimalnej. 
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zmiany w kodeksie pracy w 2018 / 2019 roku
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-10-12
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Czerwiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów