Zmiany kadrowo-organizacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego w okresie powyborczym

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-10-15
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 10 października 2018 r.

TRENER

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej.  Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Status prawny organów wykonawczych gmin i powiatów  w związku  z upływem kadencji:

 • rozwiązanie  stosunku pracy z wyboru, dzień rozwiązania stosunku pracy
 • wybór tej samej osoby w nowej kadencji
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy po upływie kadencji

2. Świadczenia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy  z wyboru:

 • odprawa z art. 40  ustawy o pracownikach samorządowych
 • odprawa z art. 75 Kodeksu pracy
 • odprawa emerytalno - rentowa
 • nagroda jubileuszowa
 • zbieg prawa do świadczeń

3. Zasady rozwiązania stosunku pracy z powołania:

 • krąg osób zatrudnionych na podstawie powołania
 • tryb rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy
 • tryb rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracownika.
 • świadczenia przysługujące pracownikowi i ochrona jego uprawnień

4. Zasady nawiązania stosunku pracy z wyboru i powołania w urzędzie gminy i starostwie powiatowym:

 • dzień nawiązania stosunku pracy
 • ustalenie wynagrodzenia

5. Status prawny pracowników:

 • w związku z powrotem z urlopu bezpłatnego oraz obowiązki pracodawcy w tym zakresie
 • ubiegających się o urlop bezpłatny w związku z pełnieniem funkcji z powołania, wyboru
 • ubiegających się o urlop bezpłatny w związku z pełnieniem funkcji radnego, posła, senatora.

6. Zatrudnienie sekretarza gminy/powiatu.

7. Zmiana treści obowiązujących stosunku pracy pozostałych pracowników samorządowych:

 • dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy
 • porozumienie  zmieniające
 • wypowiedzenie warunków pracy
 • skutki wypowiedzenia warunków umowy o pracę

8. Rozwiązywanie umów o pracę:

 • formy, sposoby i przesłanki rozwiązywania umów o pracę
 • treść wypowiedzenia umowy o pracę oraz porozumienia stron
 • oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, treść, przesłanki dopuszczalności
 • bieg terminu okresu wypowiedzenia oraz termin rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • konsultacja rozwiązania umowy ze związkami zawodowymi
 • odprawy pieniężne
 • pracownicy podlegający szczególnej ochronie

9. Świadectwo pracy:

 • zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść
 • obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy, jakich informacji nie można zamieszczać
 • w świadectwie pracy, informacje o wykorzystanym urlopie
 • wypoczynkowym, urlopie na żądanie oraz wypłaconym ekwiwalencie urlopowym, podstawa rozwiązania umowy o pracę
 • sprostowanie świadectwa pracy

10. Zasady zatrudniania i wynagradzania kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych .

11. Reorganizacja urzędu a zmiany kadrowe:

 • zmiany struktury organizacyjnej urzędu a wpływ na zatrudnienie pracowników
 • sytuacja prawna  pracowników podlegających szczególnej ochronie
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zmiany kadrowo-organizacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego w okresie powyborczym
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-10-15
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów