Zatrudnianie na podstawie umów zlecenia

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-07-25
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 19 lipca 2019 r.

TRENER
Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca (przeprowadzonych ponad 3500 godzin szkoleniowych), autor  i współautor kilkudziesięciu książek i autor ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej  (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita) 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Charakterystyka umowy zlecenia:
  • zawarcie umowy
  • treść umowy - prawa i obowiązki stron, zapisy korzystne i "niebezpieczne" z punktu widzenia realizacji zobowiązania
  • powierzenie wykonywania umowy zlecenia osobie trzeciej
  • odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
  • ustanie umowy
  • umowa zlecenia a umowa o pracę - kiedy zlecenie może być uznane za umowę o pracę
 2. Wynagrodzenie przy umowie zlecenia:
  • ustalenie wynagrodzenia,
  • minimalna stawka godzinowa, w tym minimalna stawka gdy zlecenie wykonywane jest przez kilka osób,
  • terminy wypłaty,
  • potwierdzanie liczby godzin realizacji zlecenia,
  • wyłączenia spod obowiązku stosowania stawki minimalnej
 3. Charakterystyka umowy o dzieło:
  • różnice pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło
  • pojęcie utworu w rozumieniu prawa autorskiego - kiedy przedmiotem umowy jest utwór
  • umowa o dzieło a umowa zlecenia w najnowszym orzecznictwie sądowym
  • umowa o dzieło w ostatniej praktyce kontrolnej ZUS
 4. Wyjazdy w celu wykonania umowy:
  • zapisy umowne korzystne i niebezpieczne dla stron
  • zwolnienia podatkowe świadczeń wypłaconych z tytułu wyjazdu
  • zwolnienia ubezpieczeniowe świadczeń wypłaconych z tytułu wyjazd
 5. Umowa zawarta z własnym pracodawcą - kiedy może zostać uznana za omijanie przepisów o czasie pracy.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zatrudnianie na podstawie umów zlecenia
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-07-25
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów