Zatrudnianie cudzoziemców w 2019 r. Procedury i dokumentacja

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-03-29
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 26 marca 2019 r.

TRENER

Trener z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Szkoli zarówno czynnych zawodowo specjalistów, pracowników administracji publicznej, kadrę zarządzającą, głównych księgowych i kadrowców jak i przedsiębiorców. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki JST oraz zagadnień prawa pracy. Autorka kilkudziesięciu publikacji i wdrażania procedur i instrukcji w administracji, konsultant Infor-u.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zatrudnianie cudzoziemca w 2019 – NOWA procedura!!!

 1. Miejsce załatwiania spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców.
 2. Cudzoziemcy z UE.
 3. Cudzoziemcy spoza UE.
 4. Wojewoda jako organ właściwy.
 5. Typy zezwoleń o pracę.
 6. Wniosek o wydanie zezwolenia.
 7. Opłaty.
 8. Termin załatwienia.
 9. Przedłużenie zezwolenia.
 10. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia.
 11. Sytuacje, gdy brak jest obowiązku uzyskania zezwolenia.
 12. Odmowa wydania zezwolenia.

II.    Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

 1. Ustalenie rezydencji podatkowej: ◦ pojęcie (nie)ograniczonego obowiązku podatkowego.
 2. Zasady wynikające z polskiej ustawy o PIT w 2019 r.
 3. NOWE obowiązki informacyjne i ewidencyjne dla celów podatkowych: ◦ właściwość organów podatkowych dla cudzoziemców.
 4. Roczne informacje podsumowujące (IFT-R, PIT-11).
 5. Pracodawca jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, samo opodatkowanie - NOWE ZASADY!!!
 6. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy: ◦ miejsce opodatkowania dochodów pracowników migrujących – wyjątki.
 7. Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu.
 8. Opodatkowanie cudzoziemców zatrudnionych przez polskich pracodawców.
 9. Opodatkowanie pracowników oddelegowanych przez zagranicznych pracodawców.
 10. Obowiązujące terminy.

III.  Aspekty ubezpieczeniowe zatrudnienia cudzoziemców

 1. Ubezpieczenia społeczne a podróż służbowa i oddelegowania cudzoziemca – wyjątki: zasady opłacania składek pracowników delegowanych, pracowników wykonujących pracę na terytorium kilku państw.
 2. Ubezpieczenia społeczne - Europejski system ubezpieczeń społecznych.
 3. Opłacanie składek w Polsce i za granicą.
 4. Umowa o samodzielne opłacanie składek.
 5. Europejski system ubezpieczenia zdrowotnego.

IV. Aspekty zatrudnienia cudzoziemców w 2019 r w praktyce – analiza przypadków.

V.   Konsultacje z prelegentem.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zatrudnianie cudzoziemców w 2019 r. Procedury i dokumentacja
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-03-29
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Lipiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów