Zasiłki z ubezpieczenia społecznego dla zaawansowanych stan aktualny na wrzesień 2019 r.

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-10-11
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 7 października  2019  r.

TRENER

praktyk ZUS w zakresie ustalania prawa, wypłaty i rozliczania  świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczenia społecznego (chorobowego i wypadkowego), wieloletni wykładowca w tej tematyce

PROGRAM SZKOLENIA

I. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo (pracowników):

 • w sytuacji, gdy zachorowanie powstało w pierwszym lub drugim miesiącu zatrudnienia,
 • gdy nastąpiła zmiana minimalnego wynagrodzenia,
 • w przypadku uzupełnienia wynagrodzenia stałego lub zmiennego, gdy pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym,
 • wliczenie do podstawy wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia przyznanych do określonego terminu (dodatkowe składniki wynagrodzenie m umowy cywilno prawne itp
 • uwzględnianie premii, nagród za okresy miesięczne, kwartalne, roczne lub inne,
 • składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy po zmianie wymiaru czasu pracy - przeliczanie składników kwartalnych, rocznych, obliczenie średniego współczynnika wymiaru czasu pracy.
 • zmiana regulaminu wynagradzania i jej wpływ na wysokość zasiłku,
 • składniki wynagrodzenia, których  nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku.
 • podstawa wymiaru zasiłku osób delegowanych  za granicę.

II. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu  dobrowolnie gdy:

 • niezdolność do pracy powstała po upływie pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego,
 • niezdolność do pracy powstała po upływie pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego – ubezpieczony posiada wcześniejszy okres ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu i przerwa w ubezpieczeniu chorobowym nie przekracza 30 dni,
 • niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego

III. Wysokość zasiłku  macierzyńskiego dla osób  pracujących w okresie  urlopu rodzicielskiego.

IV. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

V. Zaświadczenia lekarskie -zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich oraz ich kontroli .

 • wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
 • obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę posiadającego profil płatnika oraz przez nieposiadającego profilu płatnika,
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny (ZUS ZLA, e-ZLA).
 • kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich ,
 • kontrola zwolnienia lekarskiego  przez lekarza orzecznika ZUS

VI. Korekty pokontrolne w zakresie zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

VII. Panel dyskusyjny - odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia..

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zasiłki z ubezpieczenia społecznego dla zaawansowanych stan aktualny na wrzesień 2019 r.
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-10-11
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów