Zasiłek stały i okresowy po nowelizacji, ustalanie odpłatności za świadczenia, nowy program „posiłek w szkole i w domu”

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-12-06
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 30 listopada 2018 r.

TRENER

z wykształcenia socjolog. Praktyk pomocy społecznej (z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku pracownika socjalnego i kierownika OPS), ekspert funduszy unijnych w okresie programowym 2007-2013 oraz 2014-2020 w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego w ramach współpracy z wydawnictwem Infor SA i Wolters Kluwer SA. Doświadczony trener i współautor programów zajęć oraz specjalizacji dla kadr pomocy społecznej

PROGRAM SZKOLENIA

I. Praktyka i orzecznictwo w sprawach świadczeń z pomocy społecznej:

1. Przyznawanie i realizacja zasiłku stałego:

 • przesłanki pozytywne,
 • przesłanki negatywne,
 • zasiłek stały – praktyka rozliczania świadczenia na liczbę dni w miesiącu,
 • kontynuacja prawa do zasiłku stałego,
 • zasiłek stały dla osoby w rodzinie,
 • „dwa” zasiłki stałe w rodzinie,
 • zasiłek stały a podjęcie pracy,
 • zasiłek stały a pobieranie emerytury lub renty w kwocie niższej od kryterium dochodowego,
 • zasiłek stały a zarejestrowanie w PUP,
 • kwestia orzekania o ubezpieczeniu zdrowotnym w decyzjach dotyczących zasiłku stałego,
 • postępowanie w sprawie o zasiłek stały w przypadku braku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - zawieszenie postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia,
 • przyznanie zasiłku okresowego w urzędu na czas zawieszonego postępowania w sprawie o zasiłek stały do czasu,
 • podjęcie postępowania w sprawie zasiłku stałego po dostarczeniu przez stronę orzeczenia o niepełnosprawności,
 • ustalenie wysokości zasiłku stałego za czas zawieszonego postępowania.

2. Przyznanie i realizacja zasiłku okresowego:

 • przesłanki pozytywne,
 • przesłanki negatywne,
 • ustalenie wysokości i okresu przyznania świadczenia,
 • możliwości wypłaty zasiłku ze środków własnych gminy,
 • zasiłek okresowy przyznawany rodzinie a nabycie prawa do renty lub emerytury przez członka rodziny.

3. Zmiana wysokości kryteriów dochodowych z pomocy społecznej a zmiana wysokości zasiłku stałego i zasiłku okresowego od 01.10.2018 r.

4. Wpływ zmiany sytuacji dochodowej na prawo i wysokość świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, na wysokość ponoszonej odpłatności za świadczenia niepieniężne np. na przykładzie zmiany wysokości renty socjalnej od czerwca 2018r. wypłaconej z wyrównaniem we wrześniu 2018 r., zmiany wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od listopada 2018 r.

5. Kwestie aktualizacji wywiadu środowiskowego i zmiany wysokości świadczeń od października 2018 r.

6. Przyznawanie świadczeń w formie niepieniężnej.

7. Wieloletni Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” obowiązujący od 01.01.2019 r.:

 • cele Programu,
 • moduły Programu,
 • zadania gminy w ramach programu, w tym szacowanie zapotrzebowania na środki z programu i przygotowanie odpowiedniego programu osłonowego,
 • sposób realizacji programu: przyznawanie świadczeń w ramach programu posiłek świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, w tym przykłady decyzji administracyjnych.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zasiłek stały i okresowy po nowelizacji, ustalanie odpłatności za świadczenia, nowy program „posiłek w szkole i w domu”
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-12-06
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów