Zasady tworzenia i zmiany regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy i wynagradzania w samorządzie

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-08-27
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 22 sierpnia  2019  r.

TRENER

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej.  Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Charakter prawny regulaminu organizacyjnego urzędu/samorządowej jednostki organizacyjnej:

a. Definicja regulaminu organizacyjnego.
b. Podstawy prawne przygotowania dokumentu.

2. Elementy składowe obligatoryjne i fakultatywne regulaminu organizacyjnego.

3. Załączniki do regulaminu organizacyjnego.

4. Publikacja regulaminu organizacyjnego a termin jego obowiązywania.

5. Regulamin organizacyjny a inne podstawowe akty prawa wewnętrznego.

6. Podstawa prawna wprowadzenia regulaminu pracy w zakładzie:

a. Pracodawcy zobowiązani do wprowadzenia regulamin pracy.
b. Obowiązki pracodawców niezobowiązanych do wprowadzenia regulaminu pracy.
c. Grupy zawodowe w samorządzie nieobjęte regulaminem pracy.

7. Zagadnienia wymagające wprowadzenia zmian w regulaminie pracy w związku ze zmianami przepisów prawa pracy.

8. Korzyści z wprowadzenia regulaminu pracy.

9. Podstawowe elementy regulaminu pracy.

10. Wprowadzanie nowego regulaminu a zmiana obowiązującego.

11. Procedura uzgodnienia postanowień regulaminu pracy:

a. Konsultacje z przedstawicielami pracowników.
b. Informowanie pracowników.

12. Regulamin wynagradzania z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów prawa:

a. Charakter regulaminu wynagradzania w samorządzie.
b. Obligatoryjne elementy regulaminu płacowego określone w przepisach powszechnie obowiązujących z uwzględnieniem specyfiki samorządu.
c. Dodatek specjalny w regulaminie wynagradzania.
d. Charakter nagrody i zasady jej przyznawania.
e. Nagroda jubileuszowa, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny w regulaminie wynagradzania.
f. Tabela maksymalnych kwot miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego.

13. Procedura uzgodnienia postanowień regulaminów:

a. Rola związków zawodowych.
b. Konsultacje z przedstawicielami pracowników.
c. Informowanie pracowników.

14. Wprowadzanie nowych regulaminów a zmiana obowiązujących.

15. Wprowadzenie regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy w działalność urzędu/ samorządowej jednostki organizacyjnej (szkolenia, interpretacja zapisów, wyjaśnienia).

16. Wykaz aktów prawnych, Orzecznictwo sądowe, przykłady zapisów w regulaminach wewnętrznych.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zasady tworzenia i zmiany regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy i wynagradzania w samorządzie
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-08-27
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów