Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian z uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów

Kategoria:
Oświata
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-08-22
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 19 sierpnia 2019 r.

TRENER
Edukator kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą (certyfikat Ministra Edukacji), członek zarządu Oddziału Stowarzyszenia Edukatorów, ekspert z listy MEN. W latach 1990-1999 Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr w KO. Od 1991 prowadzi szkolenia dla oświatowej kadry kierowniczej i pracowników organów prowadzących szkoły, autorka licznych artykułów m.in. z zakresu prawa oświatowego.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Statut jako jeden z aktów prawnych prawa wewnętrznego szkoły,
 2. Organy kompetentne do opracowania, uchwalania statutu i zmian do niego,
 3. Zakres spraw regulowanych statutem,
 4. Omówienie treści regulowanych spraw,
 5. Zakres spraw koniecznych do uregulowania w statutach związanych z transformacją ustroju szkolnego,
 6. Budowa statutu szkoły, jako aktu prawnego,
 7. Jednostki redakcyjne statutu szkoły i ich redagowanie,
 8. Załączniki do statutu,
 9. Wprowadzanie statutu w życie,
 10. Wprowadzanie zmian do statutu,
 11. Wprowadzanie tekstu jednolitego statutu,
 12. Rozstrzyganie spraw związanych z tematem, wg potrzeb uczestników szkolenia.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian z uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-08-22
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów