Zasady prowadzenia ewidencji mienia komunalnego (gminnego i powiatowego) w wymiarze analitycznym i finansowo- księgowym

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-02-16
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 12 lutego 2018 r.

TRENER

Prawnik, ekonomista – studia podyplomowe z audytu i kontroli wewnętrznej (specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, w tym audytu, kontroli wewnętrznej i zarządczej). Doświadczony trener (ponad 30 lat pracy w sektorze i samorządowych finansach publicznych, w tym 10 lat w charakterze trenera w jst). Posiada uprawnienia doświadczenie w wykonywaniu funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa (Uprawnienia nr 1660/95 ).

PROGRAM SZKOLENIA

1.        Wprowadzenie - obowiązujące przepisy prawne i kierunki zmian w gospodarowaniu, ewidencjonowaniu i ujawnianiu w księgach mienia jednostek samorządu terytorialnego.
2.        Zasady nabycia mienia przez jednostki samorządu terytorialnego oraz mienia przekazywanego jednostkom podległym.
3.        Rejestry mienia wg ustawy o rachunkowości, ewidencji geodezyjnej gruntów i budynków, ustawy o gospodarce nieruchomościami (prowadzenie rejestrów przez piony merytoryczne oraz księgowe).
4.        Elementy składowe mienia (środki trwałe – grupy w ujęciu rachunkowym).
5.        Problematyka wyceny składników mienia komunalnego.
6.        Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości – zgodność ewidencji z danymi katastralnymi oraz z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego.
7.        Przykładowe rozwiązania dotyczące prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej mienia (założenia do wewnętrznej procedury).
8.        Inwentaryzacja mienia, ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji gruntów, budynków i innych środków trwałych wchodzących w skład zasobu mienia komunalnego.
9.        Coroczna „Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego” – narzędzie kontroli organu stanowiącego na podstawie ustawy o finansach publicznych.
10.    Przykłady nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania i inwentaryzacji wybranych składników mienia (NIK, RIO).
11.    Odpowiedzialność pracowników w świetle ustawy i naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
12.    Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zasady prowadzenia ewidencji mienia komunalnego (gminnego i powiatowego) w wymiarze analitycznym i finansowo- księgowym
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-02-16
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów