Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych - dokumentacja, procedury, praktyczne wskazówki zgodne z RODO

Kategoria:
OświataKPA, prawo administracyjne, archiwa
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-10-21
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 16 października 2019 r.

TRENER
Wieloletni praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przyczyny zmian w przepisach i uchylenia obowiązującej dotychczas ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. W jakim zakresie zmiany w przepisach dotyczą placówki oświatowej.
 3. Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki jako administratora danych osobowych za przetwarzanie danych osobowych.
 4. Rola i status  inspektora ochrony danych osobowych w szkole.
 5. Wybrane definicje zawarte w RODO dotyczące szkoły.
 6. Zasady prowadzenia e-dziennika na mocy RODO.
 7. Rola organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych w szkole.
 8.  Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane zwykłe.
 9.  Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane szczególnie chronione.
 10.  Warunki i zasady wyrażenia zgody przez rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych osobowych ucznia.
 11.  Jak spełnić obowiązek informacyjny w placówce oświatowej, brak realizacji obowiązku  informacyjnego  jako ciężkie naruszenie ochrony danych  osobowych.
 12.  Nowa sytuacja – zgłaszanie incydentów do organu nadzorczego.
 13. Kontrole wewnętrzne – częstotliwość i zasady ich prowadzenia.
 14.  Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych – zasady.
 15.  Kara grzywny jako nowe narzędzie dla organu nadzorczego.
 16. Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
 17. Krok po kroku – dokumenty  i instrukcje obowiązujące w placówce oświatowej.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych - dokumentacja, procedury, praktyczne wskazówki zgodne z RODO
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-10-21
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów