ZASADY GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY oraz ZASADY I FORMY OCHRONY PRAW LOKATORÓW OMÓWIENIE ZMIAN w ustawie o ochronie praw lokatorów, dokonanych ustawą z dnia 22.03. 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia...

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-09-17
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 12 września 2018 r.

TRENER

Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa, uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie RP, wieloletni pracownik departamentu mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, trener Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Doświadczony szkoleniowiec, praktyk w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi.

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Zakres stosowania ustawy.

2.    Powstanie stosunku najmu:

-     najem umowny  na czas nieoznaczony: warunki uzyskania tytułu prawnego do lokalu z zasobów gminy

-     najem ustawowy,

-     najem lokalu socjalnego –obligatoryjne i fakultatywne uprawnienia do jego otrzymania (oferta jako propozycja zawarcia takiej umowy)

-     lokale zamienne: interpretacja definicji, umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony

-     lokale na czas trwania stosunku pracy,

-     pomieszczenia tymczasowe

-     najem okazjonalny,

-     najem instytucjonalny.

3.    Prawa i obowiązki stron stosunku najmu.

-     kaucje (wpłata i zwrot- sposób liczenia w zależności od okresu czasu w jakim została uiszczona, przedawnienie roszczeń),

-     czynsze i opłaty niezależne od właściciela, m.in. obniżki czynszu   (wymagane dokumenty, organ dokonujący przyznania i odmowy, uchwały rady gminy w sprawie warunków obniżania czynszu i zasad wynajmowania lokali) i podwyżki czynszu,

-     ulepszenia,

-     konieczna naprawa,

-     wypowiedzenie, rozwiązanie, wygaśnięcie stosunku prawnego,

-     odszkodowania z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego, 

-     roszczenia odszkodowawcze od gminy  z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego  – udowodnienie szkody( sytuacje wygaśnięcia tego obowiązku),

-     zakończenie najmu, 

-     inne sprawy (m.in. korespondencja i chwila jej złożenia).

4.    Przepisy ogólne a uchwały rady gminy: w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali.

5.    Omówienie spraw dotyczących  najmu  lokali na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, m.in.:

-        prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu – sytuacja prawna m.in. najemców/,

-        wejście w najem po śmierci najemcy,

-        prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków (w tym: nabyte uprawnienia na podstawie przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 roku, ustawy Prawo lokalowe z 1959 r i 1974r. oraz ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych)

-        odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych należnych opłat,

-        przedawnienie roszczeń majątkowych,

-        inne sprawy.

6.    Omówienie spraw  uregulowanych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, w tym :

-        sprawa pomieszczeń tymczasowych:

-        tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wskazanie tymczasowego pomieszczenia lub noclegowni, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz po tej dacie,  usunięcie ruchomości itp., 

-        problematyka związana z  żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego. 

7.    OMÓWIENIE ZMIAN z września 2017 r wprowadzonych ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości, ze stycznia 2018 r o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, jak również zmian, o których mowa w tytule programu.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: ZASADY GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY oraz ZASADY I FORMY OCHRONY PRAW LOKATORÓW OMÓWIENIE ZMIAN w ustawie o ochronie praw lokatorów, dokonanych ustawą z dnia 22.03. 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia...
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-09-17
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów