Zamówienia publiczne - elektronizacja oraz wybrane zagadnienia

Kategoria:
Zamówienia publiczne
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-03-13
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 8 marca 2018 r.

TRENER

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Absolwent specjalistycznych studiów z zakresu zamówień publicznych odbytych w ramach programu „Polish Public Administrators Municipal Training Program” na Uniwersytecie Winsconsin – Milwaukee County Procurement Division, U.S.A.

PROGRAM SZKOLENIA

PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I SZACOWANIE ICH WARTOŚCI

a) Plan zamówień publicznych:

-    Cel sporządzania planu

-    Zamówienia uwzględniane w planie

- Zakres informacji zamieszczanych na stronie internetowej

b) Ustalenie wartości zamówienia:

-    Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części

-    Kryteria agregowania dostaw, usług i robot budowlanych

- Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych

Elektronizacja zamówień publicznych

a)    Projekt Platforma e-Zamówienia:

b)    Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

c)     Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji

d)    Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA OPRACOWYWANY przy wykorzystaniu narzędzia opracowanego przez KE

a) Struktura JEDZ

b) Składanie, poprawianie i uzupełnianie JEDZ

c) Określanie zakresu wymaganych informacji w JEDZ

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zamówienia publiczne - elektronizacja oraz wybrane zagadnienia
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-03-13
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów