Zamówienia publiczne do 30 tys. euro. Planowanie, opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości, sposób dokumentowania, skutki i błędy popełniane przy udzielaniu zamówienia, odpowiedzialność, uregulowania w zakresie elektronizacji

Kategoria:
Zamówienia publiczne
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-10-29
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
399 zł netto/os.
Rabat:
10% (359,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 23 października  2019  r.

TRENER

Prawnik, wykładowca, doradca prawny, konsultant, głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych. Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadził szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia. Autor książek i licznych artykułów w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli finansowej, np. „Przegląd czynów naruszenia dyscypliny finansów publicznych”, „Wewnętrzna kontrola finansowa w jednostce samorządu terytorialnego” oraz „Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem publicznym do 30 tys. euro?

 •  Jak poprawnie ustalać szacunkową wartość zamówienia?
 •  Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia.
 •  Zamówienia do 30 tys. euro a art. 6a Pzp.

2. Jak udzielać zamówień publicznych do 30 tys. euro?

 •  Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro.
 •  Co powinno a co może się znaleźć w regulaminie zamówień publicznych do 30 000 euro?
 •  Przykładowe sposoby udzielania zamówień do 30 000 euro.
 •  Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.
 •  Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.
 •  Przetargi wg KC w zamówieniach publicznych do 30 000 euro.
 •  Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.

3. Jak opisywać przedmiot zamówienia?

 •  Obowiązki w opisie przedmiotu zamówienia.
 •  Zakazy w opisie przedmiotu zamówienia.
 •  Możliwości w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Jak rejestrować zamówienia publiczne do 30 tys. euro na potrzeby sprawozdawczości?

 •  Rejestrowanie umów pisemnych.
 •  Rejestrowanie faktur i rachunków.
 •  Zamówienia nieplanowane.

5. Elektronizacja komunikacji w zamówieniach publicznych do 30 tys. euro:

 •  Środki komunikacji elektronicznej.
 •  Kiedy forma pisemna, kiedy dokumentowa a kiedy elektroniczna?
 •  Forma i postać dokumentów.
 •  Oryginały a kopie.

6. Kiedy może dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do 30 tys. euro:

 •  Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia.
 •  Zarzut nieustalenia należności. Problem kar umownych w umowach o zamówienie publiczne do 30 000 euro.
 •  Zarzut niedochodzenia należności od wykonawcy.
 •  Zarzut dopuszczenia do przedawnienia należności wykonawcy.
 •  Zaciągnięcie zobowiązania poza plan finansowych w zamówieniach do 30 000 euro.
 •  Problem zmiany umowy o zamówienia publiczne do wartości 30 000 euro.
 •  Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w zamówieniach do 30 000 euro.
 •  Problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności przez kierownika jednostki.

7. Zamówienia do 30 tys. euro a zamówienia dodatkowe i uzupełniające.

8. Zasada konkurencyjności:

 •  Rozeznanie rynku - dokumentowanie.
 •  Zasada konkurencyjności - dokumentowanie.
 •  Baza konkurencyjności.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zamówienia publiczne do 30 tys. euro. Planowanie, opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości, sposób dokumentowania, skutki i błędy popełniane przy udzielaniu zamówienia, odpowiedzialność, uregulowania w zakresie elektronizacji
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-10-29
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 399 zł
Rabat: 10% (359,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów