Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po zmianach

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-05-24
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 21 maja 2018 r.

TRENER

Ekonomista, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka wielu artykułów, publikacji (m.in. w „Finanse Publiczne”) i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca wyższej uczelni, ekspert Podkarpackiego Forum Skarbników

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne, w tym omówienie zmian wynikających z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne .
 2. Zasady tworzenia i ewidencjonowania ZFŚS.
 3. Pojęcie kryteriów socjalnych.
 4. Osoby uprawnione do ubiegania się o otrzymanie świadczeń z ZFŚS.
 5. Ustawowy zakres działalności socjalnej, czyli na co mogą być przeznaczone środki ZFŚS.
 6. Ustalanie dochodu  do celów socjalnych, w tym sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.
 7. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS – wysokość i terminy przekazania na konto funduszu oraz osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS
 8. Wysokość odpisów na ZFŚS w roku 2018.
 9. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS, w tym metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu na ZFŚS.
 10. Czego nie można finansować z ZFŚS.
 11. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS.
 12. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe – dokumenty, oprocentowanie oraz  kwestia podatkowania świadczeń i odprowadzenia składek FUS.
 13. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do wewnętrznych procedur w ZFŚS oraz kwestia konsultacji ze związkami zawodowymi.
 14. Komisje socjalne – zasady tworzenia i zadania.
 15. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.
 16. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS, w szczególności egzekucja komornicza i administracyjna.
 17. Dyskusja.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po zmianach
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-05-24
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów