Zadania i uprawnienia organu prowadzącego szkołę lub placówkę w świetle przepisów znowelizowanej karty nauczyciela

Kategoria:
Oświata
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-10-22
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 17 października 2018 r.

TRENER

Od wielu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracuje w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podział kompetencji pomiędzy organy jednostki samorządu terytorialnego - prawidłowa realizacja właściwości w świetle Karty Nauczyciela.

2. Akty prawa miejscowego stanowione na podstawie Karty Nauczyciela:

 • Regulamin wynagradzania nauczycieli.
 • Regulacje dotyczące czasu pracy nauczycieli i ich rozliczania.
 • Regulacje dotyczące funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 • Regulacje dotyczące finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

3. Analiza wysokości wynagrodzeń nauczycieli w roku budżetowym.

4. Zadania organu prowadzącego w awansie zawodowym nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzaminacyjnego.

5. Zadania organu prowadzącego w zakresie wyposażenia szkoły lub placówki.

6. Udział organu prowadzącego w tworzeniu i gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

7. Procedura oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki.

8. Udział organu prowadzącego w ruchu kadrowym nauczycieli.

9. Pozostałe zadania organu prowadzącego. 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zadania i uprawnienia organu prowadzącego szkołę lub placówkę w świetle przepisów znowelizowanej karty nauczyciela
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-10-22
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Kwiecień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów