Wywłaszczenia i zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Kategoria:
Nieruchomości, gospodarka przestrzenna, budownictwo
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-10-23
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 18 października  2019  r.

TRENER

Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych w dziedzinie geodezji i kartografii

PROGRAM SZKOLENIA

1.  Instytucja wywłaszczenia w polskim systemie prawnym.
2.  Czym w istocie jest wywłaszczenie nieruchomości bądź jej części?
3.  Wywłaszczenie jako forma ingerencji państwa w stosunki własnościowe.
4.   Podstawowe cechy jakie wyróżniają wywłaszczenie od innych form ingerencji w prawa własności nieruchomości.
5.   Wywłaszczenie jako legi generali w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz inne podstawy prawne wywłaszczenia nieruchomości lub ich części.
6.  Jakie nieruchomości mogą być przedmiotem wywłaszczenia?
7.  Wydzielenia nieruchomości, procedury, podstawy prawne i praktyczne aspekty przygotowania przedmiotu objętego wywłaszczeniem.
8.  Cele wywłaszczenia w ujęciu prawnym i praktycznym.
9.  Pojęcia celu publicznego i użyteczności publicznej.
10. Akty prawne dotyczące wywłaszczeń.
11. Szczególne sposoby wywłaszczania nieruchomości – omówienie przypadków poza ustawą o gospodarce nieruchomościami.
12. Wykup części nieruchomości zbędnych do wywłaszczenia, ustalanie wysokości odszkodowań za wywłaszczane nieruchomości, nieruchomości zamienne.
13. Procedury wywłaszczeń step by step.
14. Skutki wywłaszczenia w sferze cywilnej i administracyjnej.
15. Przejęcie i zagospodarowanie wywłaszczonych nieruchomości.
16. Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
17. Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość.
18. Rozliczenia i waloryzacje kwot związanych z odszkodowaniami.
19. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
20. Wnioski, pisma, strony w postępowaniach wywłaszczeniowych oraz o zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Koszty postępowań.
21. Zwroty nieruchomości wywłaszczonych a inwestycje publiczne i nakłady.
22. Zwroty  nieruchomości wywłaszczonych a rezerwy terenu na cele publiczne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
23. Wywłaszczenia w kontekście szczególnych zasad przygotowania inwestycji drogowych i budowli przeciwpowodziowych oraz lotnisk i in. obiektów budowlanych.
24. Odmowa zwrotu, co oznacza termin zrealizowanie celu wywłaszczeniowego w prawie i praktyce.
25. Omówienie orzecznictwa w zakresie wywłaszczania i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości.
26. Omówienie praktycznych przykładów „z życia wziętych”, pytania i odpowiedzi.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Wywłaszczenia i zwrot wywłaszczonych nieruchomości
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-10-23
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów