Wydzierżawianie nieruchomości gminnych w praktyce

Kategoria:
Nieruchomości, gospodarka przestrzenna, budownictwo
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-08-23
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 22 lipca 2019 r.

TRENER
Z wykształcenia jest administratywistą oraz licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Na co dzień pracuje w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, gdzie zajmuje się m.in. dzierżawą gruntów będących własnością gminy

PROGRAM SZKOLENIA

I. Dzierżawa jako forma władania rzeczą w polskim prawie:

 1. Charakter i istota umowy dzierżawy,
 2. Dzierżawa a najem.

II. Podstawy prawne dzierżawienia nieruchomości przez gminy:

 1. Ustawa Kodeks cywilny,
 2. Ustawa O gospodarce nieruchomościami,
 3. Ustawa O samorządzie gminnym.

III. Dzierżawienie nieruchomości gminnych w praktyce:

 1. Zasady wydzierżawiania gruntów:
  • Regulacje ustawowe,
  • Kompetencje rady gminy,
  • Kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
 2. Procedura wydzierżawiania:
  • Zarządzenie w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy,
  • Możliwe procedury wewnętrzne gmin,
  • Ogłaszanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia,
 3. Wydzierżawianie gruntów w drodze przetargu.

IV.     Umowa dzierżawy:

 1. Zasada swobody zawierania umów,
 2. Obligatoryjne elementy umowy,
 3. Zapisy umowy korzystne dla gmin.  

V.  Wydzierżawianie dróg wewnętrznych.

VI. Wydzierżawianie nieruchomości gminnych a podatek VAT.

VII. Roszczenia związane z bezumownym korzystaniem z nieruchomości.

VIII. Wydzierżawianie nieruchomości gminnych przez radnych.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Wydzierżawianie nieruchomości gminnych w praktyce
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-08-23
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów