Wydawanie zezwoleń i licencji w transporcie drogowym. Obowiązki jednostek samorządu dotyczące kontroli przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe

Kategoria:
Drogi, transport
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-03-26
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 21 marca 2019 r.

TRENER
Prawnik, administratywista, urzędnik mianowany III stopnia organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców oraz organów samorządowych. Naczelnik wydziału prawnego, specjalista z zakresu transportu drogowego oraz prawa i postępowania administracyjnego z długoletnim doświadczeniem.  Trener i wykładowca prowadzący szkolenia dla pracowników administracji zarówno samorządowej jak i rządowej, w tym służb kontrolnych- Policji i ITD

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Rodzaje uprawnień do wykonywania przewozów drogowych oraz warunki ich wydawania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia, zawieszenia, wygaszenia, przeniesienia na inny podmiot:
  • tzw. "stare" licencje - wydane na podstawie ustawy o transporcie drogowym przed zmianą w 2013 r.,
  • nowe licencje wydane w oparciu o ustawę o transporcie drogowym po 15 sierpnia 2013 r.,
  • zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne,
  • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne,
  • zaświadczenia i potwierdzenia zgłoszenia w publicznym transporcie zbiorowym.
 2. Różnice w wymaganiach dotyczących licencji (starych i nowych) oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:
  • warunki wykonywania przewozów okazjonalnych i wahadłowych,
  • warunki wykonywania przewozów regularnych i publicznego transportu zbiorowego,
  • rzeczywista i stała siedziba,
  • dobra reputacja,
  • sytuacja finansowa,
  • kompetencje zawodowe.
 3. Kompetencje organów, wnioski i załączniki do wniosków, terminy zgłaszania zmian do uprawnień, zwracanie uprawnień i ich wypisów
 4. Sposoby dokumentowania spełniania warunków oraz ich weryfikacja przez pracowników starostw
 5. Kontrola spełnienia przez przedsiębiorcę wymagań - zakres i tryb kontroli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe - warunki wykonywania kontroli wynikające z ustawy o transporcie drogowym oraz z ustawy Prawo przedsiębiorców, praktyczne wskazówki, wzory druków.
 6. Procedura zawieszania i cofania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 7. Cofnięcie i wygaszenie licencji, zezwolenia na przewozy regularne.
 8. Kary nakładane w drodze decyzji administracyjnej na podstawie ustawy.
 9. Nadzór nad wydawaniem uprawnień przewozowych-rodzaje kontroli organów samorządowych prowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego - kompetencje WITD, procedury kontroli i obowiązki organu kontrolowanego, skutki kontroli.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Wydawanie zezwoleń i licencji w transporcie drogowym. Obowiązki jednostek samorządu dotyczące kontroli przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-03-26
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Lipiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów