Wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i o lokalizacji zjazdów (ze zmianami w postępowaniu wprowadzonymi w znowelizowanym KPA, które obowiązują od 1 czerwca 2017 r.)

Kategoria:
Drogi, transport
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-04-23
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 18 kwietnia 2018 r.

TRENER

Od ponad 20 lat pracuje w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach, obecnie członek etatowy SKO, doświadczony szkoleniowiec. Od 1998 roku współpracuje z FRDL, przeprowadził setki szkoleń dotyczących prawa administracyjnego, autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

PROGRAM SZKOLENIA

1.       Wniosek o zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdu, umieszczenie urządzenia reklamowego.
2.       Podmioty uczestniczące w postępowaniu  - strony postępowania.
3.       Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego – postępowanie na wniosek i z urzędu.
4.       Dowody w postępowaniu – oględziny, rozprawa.
5.       Decyzja - wymogi formalne  -  elementy obligatoryjne  decyzji.
6.       Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego- zmiana decyzji.
7.       Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej – uzasadnienie odmowy.
8.        Zezwolenie na umieszczenie urządzenia reklamowego.
9.       Uwarunkowania planu miejscowego dla urządzeń reklamowych.
10.   Opłaty za zezwolenia.
11.   Uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych przez administrację drogową.
12.   Inne problemy związane z administrowaniem drogami.
13.   Zarządzanie innymi drogami ( nie będącymi drogami publicznymi).

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i o lokalizacji zjazdów (ze zmianami w postępowaniu wprowadzonymi w znowelizowanym KPA, które obowiązują od 1 czerwca 2017 r.)
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-04-23
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie