Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-06-26
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 17 czerwca 2019 r.

TRENER

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. W latach 2012 – 2015 doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy

PROGRAM SZKOLENIA

1.     Zagadnienia ogólne

- definicje
- podstawy prawne
- nowelizacja przepisów
- ocena oddziaływania na środowisko a ocena wodno - prawna
- organy właściwe
- charakterystyka decyzji administracyjnej

2.     Wszczęcie postępowania

- wniosek i załączniki
- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
- braki formalne wniosku
- odmowa wszczęcia a umorzenie

3.     Postępowanie wyjaśniające

- screening - procedura i zakres postanowienia
- postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu
- opinie i uzgodnienia - charakter prawny
- organy współdziałające
- zakres i skutki współdziałania
- nowy organ - Wody Polskie
- terminy współdziałania i skutki ich upływu
- uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne
- posiedzenie w trybie współdziałania – nowelizacja kpa i jej wpływ na postępowanie

4.     Udział  społeczeństwa  w  procesie  wydawania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach

- publiczne obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa a obwieszczenie o wszczęciu postępowania
- udział społeczeństwa
- bieg terminów
- wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy
- składanie uwag i wniosków

5.     Wydawanie decyzji

- przesłanki materialne wydania decyzji
- obowiązek pouczenia (nowelizacja kpa)
- treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

6.     Pytania, dyskusja.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-06-26
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów