Wprowadzenie do VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-12-06
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 3 grudnia 2018 r.

TRENER

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Jest ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy VAT:

 • Istota podatku VAT, jako podatku od wartości dodanej, podstawowe zasady systemu podatku VAT
 • Prawo rządzące podatkiem VAT
 • Rola prawa Unii Europejskiej
 • Rola orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE
 • Rola interpretacji prawa podatkowego Ministra Finansów
 • Gdzie szukać przepisów i orzeczeń?
 • Struktura polskich przepisów dotyczących VAT (ustawy i rozporządzenia)
 • Czynności opodatkowane VAT

2. Podatnik i czynności opodatkowane:

 • Definicja podatnika VAT
 • Kiedy jednostka działa jako podatnik – przesłanki rozróżnienia charakteru czynności, obszary problematyczne?
 • Centralizacja VAT – specustawa i orzecznictwo,
 • Dofinansowanie - jak podjąć decyzję co do kwalifikowalności VAT-u w danym przedsięwzięciu,
 • Zmienne orzecznictwo odnośnie inwestycji wodno-kanalizacyjnych, hal sportowych, targowisk, cmentarzy,
 • Zmiany w zakresie definicji pierwszego zasiedlenia,
 • Wywłaszczenia,
 • Odszkodowania,
 • Najem i dzierżawa,
 • Dotacje celowe i projektowe,
 • Zadania zlecone a VAT, działalność statutowa a gospodarcza,
 • Pojęcie opodatkowanej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług,
 • Sprzedaż nieruchomości i środków trwałych,

3. Elementy podatku:

 • Podstawa opodatkowania
 • Stawki VAT
 • Zwolnienia z VAT
 • Moment powstania obowiązku podatkowego.

4. Odliczanie VAT:

 • Zasady odliczania VAT – od jakich zakupów przysługuje prawo do odliczenia a od jakich nie
 • Momenty odliczania VAT, kiedy powstaje prawo do odliczenia
 • Proporcja odliczania VAT – istota oraz zasady kalkulacji, alokacja bezpośrednia
 • Pojęcie prewspółczynnika;
 • Jak wyliczyć współczynnik i jak go korygować?
 • Alokacja bezpośrednia zakupów;
 • Kiedy podmiot może odpowiadać za rozliczenie VAT, jako nabywca – nowe towary?
 • Jak rozliczyć VAT i jak wystawić fakturę w tzw. zwrotnym rozliczeniu?

5. Kwestie formalne:

 • Korekty faktur
 • Split payment – podzielona płatność,
 • Obowiązki dokumentacyjne i techniczne:
 • Rejestry
 • JPK
 • Faktury
 • Deklaracje
 • Informacje podsumowujące,
 • Kasy fiskalne,
 • Należyta staranność w VAT.

6. Inne kwestie istotne dla sektora:

 • Transakcje międzynarodowe – podstawy
 • Nieodpłatne przekazania a VAT
 • Rola wewnętrznych procedur podatkowych
 • Odpowiedzialność za nieprawidłowe rozliczenia VAT
 • Zabezpieczanie ryzyka podatkowego w jednostce,
 • Występowanie o interpretację Ministra Finansów;
 • Przygotowanie do kontroli podatkowej – obszary „wrażliwe”.

7. Sesja pytań.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Wprowadzenie do VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-12-06
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Grudzień 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów