Wprowadzanie danych do nowego systemu Informacji Oświatowej w 2019 roku - online Obowiązki szkół, przedszkoli i jednostek samorządu terytorialnego – WARSZTATY PRAKTYCZNE

Kategoria:
Oświata
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-08-28
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
419 zł netto/os.
Rabat:
10% (377,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 23 sierpnia 2019 r.

TRENER
Prawnik, doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor wielu publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek oświatowych. Autor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. Doradza największym wydawnictwom podręczników szkolnych w Polsce

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Akty prawne obowiązujące  w zakresie  modernizowanego SIO:
 2. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO, o których mowa w art. 30 ustawy
 3. SiO a część oświatowa subwencji ogólnej. Wagi subwencyjne – uczeń w oddziale, uczeń posiadający orzeczenie lub opinię
 4. Jak złożyć wniosek o dostęp do bazy SIO?
 5. Kto zatwierdza wniosek w systemie? (Dyrektor szkoły, pracownik szkoły)
 6. Strona logowania do Zmodernizowanego SIO
 7. Problem z hasłem Nie pamiętasz hasła?
 8. Zmiana hasła (z własnej inicjatywy, po upływie 30 dni)
 9. Cofanie upoważnień w szkole, placówce (odpowiedzialność Dyrektora – RODO)
 10. Upoważnienia wewnętrzne (wzory upoważnień), inspektor ochrony danych osobowych w szkole.
 11. Strefa dla zalogowanych (logowanie do strefy, raporty, ankiety  informacje i materiały umieszczone w strefie)
 12. JST – Rejestracja szkoły w RSPO (dodawanie etapów edukacyjnych w szkole podstawowej)
 13. JST -Wprowadzanie danych o uczniach i nauczycielach (zakres danych wprowadzanych)
 14. Szkoła, placówka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Zasady rejestrowania uczniów i nauczycieli
 15. Jakie dzieci rejestrujemy w systemie – Szkoła, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 16. Uczeń z PESELEM, Uczeń bez PESELA (cudzoziemiec)
 17. Cudzoziemiec z numerem PESEL.
 18. Procedura ustalania stanu faktycznego dotyczącego niezweryfikowanego nr PESEL
 19. Adres Zamieszkania ucznia
 20. Zakładanie oddziałów w systemie (oddziały podstawowe, oddziały podstawowe typu gimnazjum, oddziały podstawowe typu zasadniczej szkoły zawodowej, oddziały podstawowe typu branżowej szkoły I stopnia.
 21. Specyfika oddziału, Specyfiki dodatkowe, języki obce nauczane w oddziale, specyfika wielozawodowe oraz z nauczaniem języka mniejszości.
 22. Specyfiki dodatkowe, język obcy, zawody, dyscypliny sportu.
 23. Oddziały wstępne.
 24. Oddziały w przedszkolu (Oddział zero, Oddział poniżej zero)
 25. Nauka ucznia, Obowiązek.
 26. Rozpoczęcie nauki ucznia (grupowe rozpoczęcie nauki)
 27. Przypisywanie uczniów do oddziałów (grupowe przypisywanie uczniów)
 28. Kończenie przypisania do oddziału (grupowe kończenie przypisania do oddziału)
 29. Promocja, brak promocji, uczniowie nie podlegający promocji, promocja śródroczna, opcja ukończył szkołę.
 30. Kiedy tworzymy oddziały dodatkowe?
 31. Rejestracja Orzeczeń i Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju (szkoła, przedszkole, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).
 32. Weryfikowanie opinii, orzeczenia w systemie.
 33. Przypisanie dziecka do oddziału dodatkowego.
 34. Egzaminy zewnętrzne w systemie, zgłaszanie uczniów do egzaminów.
 35. Wprowadzenie informacji o realizacji obowiązku szkolnego, JST obowiązek nauki
 36. Pozostałe dane dziedzinowe (dane wprowadzane w szkole/przedszkolu)
 37. Dowożenie, Wypadek, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (jakie dane wprowadzaliśmy w poprzedniej wersji? – Rozporządzenie ws. zakresu danych)
 38. Moduł nauczyciel- jakie dane o nauczycielu będą gromadzone w systemie?
 39. Zasady dotyczące rejestracji umów nauczycieli – kiedy rejestrujemy dwie umowy o pracę, dodatek stażowy w dwóch szkołach?, nieobecność w pracy, wynagrodzenie, średnia etatowa.
 40. Przypisywanie obowiązków nauczycielom
 41. Pozostałe dane
 42. Następny stopień awansu zawodowego.
 43. Moduł dane zbiorcze – dane, które będziemy wprowadzać (księgowa, kierownik gospodarczy, bibliotekarz).
 44. Rejestrowanie danych o pomieszczeniach w obecnej wersji Zmodernizowanego SIO.
 45. Obiekty sportowe, które nie należą do szkoły.
 46. Wyposażenie.
 47. Komputery
 48. Dane gromadzone w obecnej wersji programu dotyczące Internatów i Burs.
 49. Moduł nauczyciel: Rejestracja nauczyciela, Rejestracja umowy nauczyciela, Tygodniowy wymiar zajęć, przypisywanie obowiązków, Nieobecności, Awans zawodowy (szkoła, placówka, JST), staż pedagogiczny, staż ogólny lista umów.
 50. Przypadki, w których rejestrujemy kilka umów o pracę.
 51. Odpowiedzialność dyrektorów jednostek za poprawność danych.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową - odbędzie się przy komputerach.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Wprowadzanie danych do nowego systemu Informacji Oświatowej w 2019 roku - online Obowiązki szkół, przedszkoli i jednostek samorządu terytorialnego – WARSZTATY PRAKTYCZNE
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-08-28
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 419 zł
Rabat: 10% (377,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów