Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - egzekucja administracyjna w praktyce

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatkiPozostałe
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-05-18
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 15 maja 2018 r.

TRENER

W administracji samorządowej pracuje od 1992 r.- jest wieloletnim pracownikiem Urzędu Miasta. W swojej pracy zawodowej zajmowała się m.in. windykacją należności cywilnoprawnych oraz egzekucją administracyjną należności publicznoprawnych. Z egzekucją administracyjną związana jest od 2010 r. Przez kilka lat obejmowała stanowisko Kierownika Referatu w Oddziale Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Miasta, gdzie zajmowała się w szczególności sprawami dot. zarzutów, skarg przysługujących zobowiązanym w egzekucyjnym postepowaniu administracyjnym, umorzeniami oraz sprawami dot. zbiegów egzekucji. W sferze zainteresowań teoretycznych i praktycznych prowadzącej znajduje się przede wszystkim postępowanie administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego w administracji jak również szeroko rozumiane prawo podatkowe.

PROGRAM SZKOLENIA

1.       Zagadnienia ogólne:

-        akty prawne obowiązujące w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

-        zasady postępowania egzekucyjnego:

-        zasady ogólne

-        zasady Kodeksu postępowania administracyjnego stosowane w postępowaniu egzekucyjnym

-        katalog zasad egzekucyjnych

2.       Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

a)       podmioty w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

-        organ egzekucyjny – ustalanie właściwości rzeczowej i miejscowej

-        wierzyciel – prawa i obowiązki

-        zobowiązany

-        inni uczestnicy postępowania egzekucyjnego

b)       zakres przedmiotowy egzekucji

Najnowsze zmiany ustawy.

3.       Obowiązki wierzyciela:

a)       w postępowaniu przedegzekucyjnym dot. należności pieniężnych:

-        działania informacyjne

-        upomnienie – kiedy, w jakiej wysokości, sposoby doręczenia

-        poprawnie wystawiony tytuł wykonawczy – nowe wzory tytułów wykonawczych

b)       w postępowaniu egzekucyjnym dot. należności pieniężnych :

-        postępowanie w przypadku wniesienia zarzutów

-        zawieszenie

-        umorzenie

-        dalszy tytuł wykonawczy - cel sporządzenia, forma i przeznaczenie

-        odpis tytułu wykonawczego - cel sporządzenia, forma i przeznaczenie

-        ponowny tytuł wykonawczy - tryb i zasady postępowania w przypadku utraty tytułu wykonawczego

-        tryb i zasady postępowania w przypadku zmiany wysokości zobowiązania lub „wygaszenia” (zmieniony tytuł wykonawczy, pismo-informacja)

-        wykorzystanie systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej przy przekazywaniu wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych

-        zbiegi egzekucji

a)       zbieg sądowo administracyjny

b)       zbieg administracyjny

                Najnowsze zmiany ustawy.

                Rejestr Należności Publicznoprawnych – nowy obowiązek Wierzyciela    nowość od 1 stycznia 2018r.

4.       Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Organ Egzekucyjny - wybrane zagadnienia.

-        wszczęcie – dopuszczalność egzekucji, doręczenie tytułu wykonawczego

-        stosowanie środków egzekucyjnych – konstrukcja i rodzaje

-        wstrzymanie postępowania

-        odstąpienie od czynności egzekucyjnych

-        zbiegi egzekucji

a)       zbieg sądowo administracyjny

b)       zbieg administracyjny

Przesyłanie zbiegów za pomocą platformy EPUAP – pismo Ministerstwa Finansów

a)       środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym

b)       zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne

c)       zażalenie na postanowienie

d)       skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

e)       wniosek o wyłączenie spod egzekucji

f)        wniosek o zwolnienie spod egzekucji

g)       koszty postępowania egzekucyjnego

Najnowsze zmiany ustawy.

5.       Pytania, dyskusja.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - egzekucja administracyjna w praktyce
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-05-18
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów