Elektronizacja w praktyce. Pułapki, zagrożenia, newralgiczne obszary w elektronicznej komunikacji. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie po 18.10.2018 r.

Kategoria:
Zamówienia publiczne
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-02-01
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 29 stycznia 2019 r.

TRENER

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk, w latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne. Znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych

PROGRAM SZKOLENIA

1.  Prawidłowe przeprowadzenie postępowania przy użyciu MiniPortalu udostępnionego przez UZP

-  Wymagane zapisy SIWZ w przetargu prowadzonym z wykorzystaniem MiniPortalu.

-  Elektroniczna skrzynka podawcza i konto na platformie ePUAP - kto musi posiadać? Czy zamawiający sektorowi mogą korzystać z MiniPortalu?

-  Komunikacja zamawiającego z wykonawcami za pomocą formularzy udostępnionych na MiniPortalu - czy można wymagać, aby komunikacja (z wyjątkiem składania ofert) odbywała się poza Miniportalem, wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej?

-   Tworzenie formularza nowego postępowania i generowanie kluczy publicznych i prywatnych (czy ,żona utworzyć formularz postępowania przed publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP albo Dz U UE?).

-  Składanie i otwarcie ofert za pomocą MiniPortalu - jak przygotować i przeprowadzić sesję publicznego otwarcia ofert?

-  Postępowanie w sytuacjach kryzysowych, np. Nie działa internet?

-  Uzupełnianie i poprawianie oświadczeń i dokumentów za pomocą MiniPortalu.

2. Przygotowywanie i składanie oświadczeń i dokumentów w elektronicznym przetargu

-  Dokumenty i oświadczenia elektroniczne w oryginale oraz elektroniczne kopie dokumentów - definicja, różnice.

-  Które oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

-  Przygotowywanie i udostępnianie oświadczeń i dokumentów przez Zamawiającego? (Czy SIWZ musi być podpisywana kwalifikowanym podpisem elektronicznym?)

- Czy można złożyć skan oferty?

-  Konsekwencje, gdy wykonawca złoży ofertę lub inne dokumenty i doświadczenia w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ (np. Prześle ofertę poczta elektroniczną)?

-  Czy pełnomocnictwo musi mieć postać elektroniczną i czy musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

-   Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia - czy jest możliwe wniesienie wadium w postaci papierowej, a nie elektronicznej.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Elektronizacja w praktyce. Pułapki, zagrożenia, newralgiczne obszary w elektronicznej komunikacji. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie po 18.10.2018 r.
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-02-01
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów