Elektronizacja w praktyce. Pułapki, zagrożenia, newralgiczne obszary w elektronicznej komunikacji. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie po 18.10.2018 r.

Kategoria:
Zamówienia publiczne
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-01-09
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 4 stycznia 2019 r.

TRENER

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk, w latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne. Znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych

PROGRAM SZKOLENIA

1.  Prawidłowe przeprowadzenie postępowania przy użyciu MiniPortalu udostępnionego przez UZP

-  Wymagane zapisy SIWZ w przetargu prowadzonym z wykorzystaniem MiniPortalu.

-  Elektroniczna skrzynka podawcza i konto na platformie ePUAP - kto musi posiadać? Czy zamawiający sektorowi mogą korzystać z MiniPortalu?

-  Komunikacja zamawiającego z wykonawcami za pomocą formularzy udostępnionych na MiniPortalu - czy można wymagać, aby komunikacja (z wyjątkiem składania ofert) odbywała się poza Miniportalem, wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej?

-   Tworzenie formularza nowego postępowania i generowanie kluczy publicznych i prywatnych (czy ,żona utworzyć formularz postępowania przed publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP albo Dz U UE?).

-  Składanie i otwarcie ofert za pomocą MiniPortalu - jak przygotować i przeprowadzić sesję publicznego otwarcia ofert?

-  Postępowanie w sytuacjach kryzysowych, np. Nie działa internet?

-  Uzupełnianie i poprawianie oświadczeń i dokumentów za pomocą MiniPortalu.

2. Przygotowywanie i składanie oświadczeń i dokumentów w elektronicznym przetargu

-  Dokumenty i oświadczenia elektroniczne w oryginale oraz elektroniczne kopie dokumentów - definicja, różnice.

-  Które oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

-  Przygotowywanie i udostępnianie oświadczeń i dokumentów przez Zamawiającego? (Czy SIWZ musi być podpisywana kwalifikowanym podpisem elektronicznym?)

- Czy można złożyć skan oferty?

-  Konsekwencje, gdy wykonawca złoży ofertę lub inne dokumenty i doświadczenia w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ (np. Prześle ofertę poczta elektroniczną)?

-  Czy pełnomocnictwo musi mieć postać elektroniczną i czy musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

-   Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia - czy jest możliwe wniesienie wadium w postaci papierowej, a nie elektronicznej.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Elektronizacja w praktyce. Pułapki, zagrożenia, newralgiczne obszary w elektronicznej komunikacji. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie po 18.10.2018 r.
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-01-09
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Grudzień 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów