WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE , INWESTYCJE ORAZ REMONTY OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU W PRAKTYCE DZIAŁANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-02-16
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 13 lutego 2018 r.

TRENER

Prawnik, były inspektor kontroli w RIO w Katowicach, były pracownik kontroli wewnętrznej oraz niezależny konsultant wielu jednostek sektora finansów publicznych. Szkolenia otwarte i zamknięte dla jednostek sektora finansów publicznych prowadzi od 1998 roku. Autor książek i wielu artykułów i poradników poświęconych tematyce finansów publicznych (m.in. Biuletyn Finanse Publiczne oraz Poradnik Rachunkowości Budżetowej).

PROGRAM SZKOLENIA

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - PANEL PIERWSZY

1.Wartość niematerialna i prawna w prawie bilansowym;

2.Licencje i ich identyfikacja na potrzeby pojęcia wartości niematerialnych i prawnych;

3.Licencja jako wartość niematerialna i prawna a licencja niespełniająca definicji wartości niematerialnych i prawnych;

4.Licencje jako element składowy obiektu inwentarzowego :

a)powiązanie prawne z obiektem inwentarzowym;

b)powiązanie fizyczne z obiektem inwentarzowym ;

c)licencje wielostanowiskowe;

5.Poziom istotności a kwalifikowanie licencji do wartości niematerialnych i prawnych;

6.Licencja oraz przedmiot licencji jako narzędzie pracy - co podlega ulepszeniu , rozbudowie;

7.Licencje a nośniki materialne - środek trwały czy element wyceny licencji;

8.Licencje ujmowane na koncie 020 i licencje odnoszone w dacie zakupu w ciężar kosztów działalności podstawowej jednostki;

9.Licencje i ich wycena bieżąca oraz na dzień bilansowy;

10.Licencje a klasyfikacja budżetowa :

a)paragraf 430;

b)paragraf 443;

c)paragraf 605-614;

d)paragraf 421;424;

e)paragraf 427 - czy licencję można remontować w tym przedmiot licencji ( narzędzie pracy);

11.Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych oraz dokumentacja.

12.Przykłady:

a)programy komputerowe;

b)oprogramowanie na urządzenia mobilne;

c)aplikacje;

d)odnowienie umowy - co to jest i gdzie jest pułapka;

e)autorskie prawa majątkowe;

f)umowy zlecenia z prawami autorskimi , umowy o dzieło z prawami autorskimi , umowy sprzedaży z prawami autorskimi;

13.Zapisy księgowe do konta 020 , 071, 072 , 401 , 760;

14.Części składowe, dodatkowe  i peryferyjne wraz oprogramowaniem na bazie licencji;

15.Likwidacja oraz utrata wartości początkowej;

16.Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych;

17.Pytania i dyskusja.

INWESTYCJE(ROZBUDOWA , MODERNIZACJA , ULEPSZENIE , ADAPTACJA ŚRODKA TRWAŁEG  )  ORAZ REMONTY - PANEL DRUGI

1.Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego - przykłady;

2.Kryteria klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:

a)Ulepszenie środków trwałych ( poziom istotności, ulepszenia przeprowadzane etapami, miary wartości użytkowej, rodzaje ulepszeń, ulepszenie obcego środka trwałego)

b)Nakłady na bieżącą eksploatację (konserwacje, remonty bieżące: typowe, awaryjne i remonty nadzwyczajne, części zamienne)

3.Odłączenie, przyłączenie części składowej lub peryferyjnej

a)Definicja części składowej i peryferyjnej;

b)Zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych na wybranych przykładach;

c)Zasady ewidencji księgowej części składowych i peryferyjnych;

d)Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego odłączenia części składowej lub peryferyjnej;

e)Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego dołączenia części składowej lub peryferyjnej;

f)Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej;
g)Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej.

4.Zastosowanie poziomu istotności przy nakładach inwestycyjnych - remont czy już inwestycja;

5.Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych oraz dokumentacja;

6.Specyfika inwentaryzacji środków trwałych z uwzględnieniem Komunikatu Nr 2 Ministra Finansów w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury

7.Prezentacja i ujmowanie informacji na temat środków trwałych w sprawozdaniu finansowym;

8.Klasyfikacja budżetowa:

a)paragraf 427 w tym zastosowanie prawa budowlanego - przepisy techniczne a prawo bilansowe;

b)paragraf 421;

c)paragraf 605-614;

d)paragraf 424;

e)paragraf pozostałe bieżące w tym paragraf 439;

9.Zapisy księgowe do konta 011, 013, 080 ;

9.Pytania i dyskusja.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE , INWESTYCJE ORAZ REMONTY OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU W PRAKTYCE DZIAŁANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-02-16
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów