Usuwanie pojazdów z dróg publicznych oraz przejmowanie pojazdów nieodebranych na własność powiatu

Kategoria:
Drogi, transport
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-10-29
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 25 października 2018 r.

TRENER

Radca prawny, wiceprezes SKO w Białymstoku, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych, autor publikacji „Ustawa o drogach publicznych. Orzecznictwo. Wzory aktów prawnych”. Wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przesłanki usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela.

2. Tryb postępowania w sprawie przemieszczenia lub usunięcia pojazdu.

3. Obowiązki starosty w zakresie usunięcia pojazdu z drogi.

4. Wystąpienie do sądu o orzeczenie przepadku pojazdu.

5. Wykonywanie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu

6. Postępowanie dotyczące ustalenia i zwrotu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu

7. Egzekucja ustalonych należności związanych usuwaniem, przechowywaniem, z oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu

8. Postępowanie dotyczące pojazdów, które zostały usunięte przed 4.09.2010 r. i zwrotu kosztów z tym związanych.

9. Dochodzenie zwrotu kosztów przechowywania pojazdów przez przedsiębiorców prowadzących wyznaczone parkingi.

10. Dofinansowanie powiatów z NFOŚiGW

11. Zasady wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (kat. II i III )

12. Zasady usuwania pojazdów pozostawionych poza drogami publicznymi.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Usuwanie pojazdów z dróg publicznych oraz przejmowanie pojazdów nieodebranych na własność powiatu
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-10-29
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów