Ustawa krajobrazowa - przygotowanie uchwał rady gminy oraz przyszłość regulacji.

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-09-17
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 11 września 2019  r.

TRENER

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Cel regulacji – ochrona przestrzeni publicznej w ujęciu lokalnym i ponadlokalnym.

2. Ustawowe granice prawa własności:

 • Określenie granic prawa własności i kompetencji samorządu terytorialnego w zakresie ich kształtowania. Przywołanie pojęcia opłaty lokalnej.

3. Uchwała regulująca lokalizację reklam:

 • Omówienie regulacji dającej gminie kompetencje do podjęcia uchwały określającej zasady umieszczania na terenie całej gminy ogrodzeń, obiektów małej architektury oraz tablic i urządzeń reklamowych.

4. Regulacje w zakresie pobierania opłat za posiadanie reklamy:

 • Omówienie podstaw prawnych uchwały wprowadzającej opłaty za umieszczanie wszelkich reklam widocznych z przestrzeni publicznej.

5. Decyzje w sprawie ustalenia opłaty reklamowej:

 • Prezentacja zagadnień związanych prowadzeniem postępowania w sprawie ustalenia opłaty reklamowej i wydania decyzji w tej sprawie.

6. Kary za nielegalne umieszczenie reklamy:

 • Sposoby naliczania kar za umieszczenie reklamy niezgodnie z zasadami określonymi w uchwale reklamowej.
 • Wpływ regulacji ustawy krajobrazowej na dotychczasowe unormowania dotyczące umieszczania reklam w pasie drogowym. Opłata za zajęcie pasa a nowa opłata reklamowa. 

7. Skutki wejście w życie ustawy praktyczne przykłady aktów już uchwalonych przez samorządy.

8. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Ustawa krajobrazowa - przygotowanie uchwał rady gminy oraz przyszłość regulacji.
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-09-17
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów