USC - dodawanie i unieważnianie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego. sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego

Kategoria:
USC, ewidencja ludności, sprawy obywatelskie
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-02-07
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 4 lutego 2019 r.

TRENER

Specjalista w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk, członek Zarządu Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego woj. pomorskiego i małopolskiego, członek Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP, były pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, autorka licznych publikacji w zakresie swej specjalizacji.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Szczegółowe omówienie podstawy prawnej wpisania do aktu stanu cywilnego obligatoryjnych wzmianek dodatkowych na podstawie:

 • Prawomocnych orzeczeń sądów krajowych i zagranicznych.
 • Ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji o zmianie imienia i nazwiska.
 • Odpisów aktów stanu cywilnego krajowych i zagranicznych.
 • Protokołów sporządzanych przez kierownika USC zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 • Innych dokumentów mających wpływ na ważność lub treść aktu stanu cywilnego.

2. Dodawanie wzmianek dodatkowych na wniosek:

 • Osoby pełnoletniej.
 • Opiekuna prawnego osoby małoletniej.

3. W jakich przypadkach wzmiankę dodatkową unieważnia:

 • Kierownik urzędu stanu cywilnego.
 • Sąd.

4. Podstawy prawne dodawania lub unieważnienia wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego przechowywanych w archiwach państwowych.

5. Nietypowe przypadki unieważniania wzmianek dodatkowych wpisanych do aktów stanu cywilnego w sytuacji wprowadzenia kierownika USC w błąd przez osoby dokonujące czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

6. Sposób postępowania kierownika USC w przypadku wniesienia odwołania wnioskodawcy od decyzji o zmianie imienia i nazwiska, po naniesieniu wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego o zmianie imienia i nazwiska.

7. Sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego:

 • Aktu urodzenia z uznaniem dziecka przed organem państwa obcego.
 • Aktu małżeństwa, w którym brak jest nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa i nazwiska dziecka zrodzonego z tego małżeństwa.
 • Aktu zgonu, z datą zgonu podaną w przedziale czasowym.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: USC - dodawanie i unieważnianie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego. sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-02-07
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Luty 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów