Umowy cywilnoprawne w praktyce

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-04-19
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 13 kwietnia 2018 r.

TRENER

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca (przeprowadzonych ponad 3500 godzin szkoleniowych), autor  i współautor kilkudziesięciu książek i autor ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej  (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).

PROGRAM SZKOLENIA

1. Charakterystyka umowy zlecenia:

 • zawarcie umowy,
 • treść umowy - prawa i obowiązki stron, zapisy korzystne i "niebezpieczne" z punktu widzenia realizacji zobowiązania,
 • powierzenie wykonywania umowy zlecenia osobie trzeciej,
 • odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 • ustanie umowy,
 • umowa zlecenia a umowa o pracę - kiedy zlecenie może być uznane za umowę o pracę.

2. Wynagrodzenie przy umowie zlecenia:

 • ustalenie wynagrodzenia – zapisy umowy „zabezpieczające” zlecającego,
 • minimalna stawka godzinowa, zleceniobiorcy, których dotyczą przepisy o stawce minimalnej,
 • terminy wypłaty – umowy zawarte na okres nieprzekraczający miesiąca i umowy dłuższe,
 • potwierdzanie liczby godzin realizacji zlecenia – sposoby potwierdzania, zapisy umowne,
 • wyłączenia spod obowiązku stosowania stawki minimalnej – których umów nie dotyczą przepisy o stawce minimalnej.

3. Charakterystyka umowy o dzieło:

 • różnice pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło,
 • pojęcie utworu w rozumieniu prawa autorskiego - kiedy przedmiotem umowy jest utwór,
 • umowa o dzieło a umowa zlecenia w najnowszym orzecznictwie sądowym,
 • umowa o dzieło w ostatniej praktyce kontrolnej ZUS,
 • oznaczenie działa w umowie,
 • niewykonanie i nieprawidłowe wykonanie umowy.

4. Wyjazdy w celu wykonania umowy:

 

 • zapisy umowne korzystne i niebezpieczne dla stron,
 • zwolnienia podatkowe świadczeń wypłaconych z tytułu wyjazdu,
 • zwolnienia ubezpieczeniowe świadczeń wypłaconych z tytułu wyjazdu.

 

5. Umowa zawarta z własnym pracodawcą - kiedy może zostać uznana za omijanie przepisów o czasie pracy.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Umowy cywilnoprawne w praktyce
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-04-19
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie