Udostępnianie informacji publicznej w praktyce administracyjnej. Praktyczne aspekty realizacji obszernych i trudnych wniosków w kontekście nowych zasad ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO

Kategoria:
KPA, prawo administracyjne, archiwa
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-10-30
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 25 października 2019 r.

TRENER

Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta  i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej  na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220  szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie informacji publicznej (informacja prosta a informacja przetworzona).
2. Osoba pełniąca funkcje publiczną, funkcjonariusz publiczny, sprawa publiczna, sprawa szczególnej wagi publicznej- praktyczne znaczenie pojęć.
3. Formy udostępniania informacji publicznej (wzory decyzji administracyjnych w sprawach związanych z udostępnianiem informacji publicznej).
4. Postępowanie w sprawie udzielenia informacji w praktyce (na wniosek w formie pisemnej, telefonicznej, złożony drogą mailową, postępowania w sytuacji wpływu wniosku niepodpisanego imieniem i nazwiskiem).
5. Kategorie informacji podlegające udostępnieniu w trybie ustawy.
6. Kategorie informacji nie podlegające udostępnieniu w trybie ustawy.
7. Koszty i terminy związane z udostępnianiem informacji.
8. Konsekwencje  odmowy udostępnienia informacji, która powinna być udostępniona.
9. Jak powinien wyglądać  BIP urzędu, aby spełniał wymogi ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej?
10. W jaki sposób formułować zapisy w BIP,  aby był on przejrzysty i czytelny dla klientów? (przykłady różnych praktyk).
11. Co to jest dokument urzędowy w rozumieniu ustawy? Jakie informacje i dokumenty  powinny być udostępniane na wniosek a jakie zamieszczane  w biuletynie ? (stosowane praktyki a obowiązujące przepisy).
12. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach związanych z odmową udostępnienia informacji publicznej.
13. Procedura  możliwości odmowy realizacji obszernych wniosków "paraliżujących" funkcjonowanie urzędu, gdy przygotowanie odpowiedzi  spowoduje  konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
14. „Prawo do ochrony własnego wizerunku” w kontekście udostępniania informacji publicznej (wizerunek urzędnika a ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
15. Udostępnianie informacji a RODO.
16. Udostępnianie informacji publicznej  a Kodeks postępowania administracyjnego
17. Trudne sprawy z praktyki administracyjnej (praktyczne przykłady rozstrzygnięć, przykład uzasadnienia decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej ze względu na obszerność wniosku).
18. Analiza wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. dotyczącego udostępniania dokumentów z audytu.
19. Udostępnianie informacji publicznej a projekt ustawy o jawności życia publicznego.       

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Udostępnianie informacji publicznej w praktyce administracyjnej. Praktyczne aspekty realizacji obszernych i trudnych wniosków w kontekście nowych zasad ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-10-30
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów