Uchwała budżetowa 2020 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego po zmianach w ustawie o finansach publicznych

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-09-13
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 10 września 2019 r.

TRENER
Była skarbnik Gminy, koordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w gminie – jednej z pierwszych w kraju. Absolwentka I Kursu Trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii w ramach Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs. Od 2008 r. realizuje szkolenia i doradztwo z zakresu finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej, rachunkowości budżetowej. Realizuje autorskie programy szkoleniowe dla jednostek sektora finansów publicznych: kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, gospodarowanie mieniem itp. Jest autorką artykułów w prasie branżowej i specjalistycznej.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Planowanie wieloletnie jako niezbędny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.
 2. Uchwala budżetowa i Wieloletnia prognoza finansowa w świetle ustawy o finansach publicznych.
 3. Planowanie w jednostkach samorządu terytorialnego.
 4. Metody prognozowania dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.
 5. Konstrukcja uchwały budżetowej jst. Tryb uchwalania i opiniowania, kompetencje organów jst w zakresie budżetu.
 6. Warunki dla budżetu jst. Rezerwy.
 7. Realizacja budżetu jst i jego zmiany.
 8. Założenia do WPF oraz etapy konstruowania prognozy.
 9. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF według metodyki MF.
 10. Przedsięwzięcia w WPF - zasady planowania przedsięwzięć.
 11. Prognoza spłaty długu jako element WPF.
 12. Wskaźnik zadłużenia.
 13. Realność WPF.
 14. Okres sporządzania WPF i jej elementów składowych:
  • okres sporządzania zasadniczej części WPF,
  • okres sporządzania prognozy kwoty długu,
  • okres sporządzania załącznika do WPF o przedsięwzięciach.
 15. Zgodność WPF z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.
 16. Konstrukcja uchwały w sprawie WPF. Tryb uchwalania i opiniowania WPF. Kompetencje organów JST w zakresie WPF.
 17. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań a WPF.
 18. Praktyczne aspekty tworzenia WPF.
 19. Monitorowanie realizacji WPF i jej zmiany.
 20. Sprawozdanie z realizacji budżetu i WPF.
 21. Pytania.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Uchwała budżetowa 2020 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego po zmianach w ustawie o finansach publicznych
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-09-13
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów