Trening radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego z elementami asertywności

Kategoria:
Pozostałe
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-11-15
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
339 zł netto/os.
Rabat:
10% (305,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 12 listopada 2018 r.

TRENER

Trener zagadnień z zakresu psychologii w biznesie oraz rozwoju osobistego. Autor różnych programów szkoleniowych i rozwojowych. Wdraża systemy rozwoju pracowników w organizacjach. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, negocjacji, zarządzania czasem, obsługi klienta, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym na wszystkich szczeblach rozwoju osobistego i zawodowego 

PROGRAM SZKOLENIA

1.         Pojęcie stresu zawodowego: a.    Mechanizm oddziaływania stresu na organizm.
b.   Oznaki stresu.
c.    Sytuacje stresujące w życiu i pracy.
d.   Rodzaje i źródła stresu.
e.    Fazy stresu.
f.     Ranking sytuacji stresowych.
g.    Eustres i dystres – kiedy stres staje się zagrożeniem.

2.         Stres i autodiagnoza, SOS – symptomy ostrzegawcze stresu:
a.    Błędy i nawyki percepcyjne.
b.   Wewnętrzne stresory.

3.         Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem, metody i trening relaksacji: a.    Sytuacje stresowe i strategie działania.
b.   Interpretacja sytuacji stresowej.
c.    Mechanizmy obronne.
d.   Krótko i długoterminowe sposoby radzenia sobie ze stresem.
e.    Style radzenia sobie ze stresem.
f.     Trening progresywny Jacobsona.
g.    Techniki spontanicznej reakcji.
h.   Tworzenie pozytywnych autosugestii.

4.         Syndrom wypalenia zawodowego, definicja i przebieg wypalenia zawodowego: 

a.    Przyczyny, objawy – skutki - formy zapobiegania.
b.   Potrzeba działań profilaktycznych.

5.         Radzenie sobie z sytuacją wypalenia zawodowego: 

a.    Praca nad zmianą postrzegania siebie i sytuacji - coachingowe narzędzie do zmiany ograniczających przekonań.
b.   Techniki komunikacyjne (analiza transakcyjna Ericha Berne'a) – warsztat.
c.    Techniki asertywne – jujitsu, jestem słoniem, kocham, ale nie dam, asertywna odmowa.
d.   Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów – przegląd istniejących teorii, warsztaty.
e.    Techniki relaksacyjne.
f.     Techniki oddechowe – warsztaty.
g.    Techniki umysłowe: trening wizualizacji, kotwiczenie pozytywnych emocji - warsztat, warsztaty coachingowe.

6.         Podsumowanie warsztatów.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Trening radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego z elementami asertywności
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-11-15
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 339 zł
Rabat: 10% (305,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów