Szanse rozwojowe lokalnych społeczności z perspektywy sprawności zarządczej kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w kontekście nowych wyzwań i rozwiązań prawnych. Sprawność funkcjonalna pomocy społecznej

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-08-30
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 26 sierpnia  2019  r.

TRENER

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe Miasta Stołecznego Warszawy, wieloletni ekspert z obszaru zagadnień pomocy społecznej oraz polityki senioralnej. Autorka licznych opracowań i publikacji dotyczących praktycznego działania pomocy społecznej zarówno w środowisku jak i w instytucjach całodobowego wsparcia. Długoletni pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmieniające się oczekiwania społeczne względem efektywności systemu pomocy społecznej, w świetle nowych rozwiązań prawnych adresowanych do odbiorców tego systemu.
2. Instrumentarium prawne  – uprawnienia i utrudnienia systemu  pomocy społecznej:

 • Zmiany w otoczeniu pomocy społecznej wpływające na modyfikacje wewnątrz systemu.
 • Zmiany definiowanych pojęć i ich skutki dla odbiorcy świadczeń pomocy społecznej i sprawnego funkcjonowania  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
 • Nowa rola kierownika jednostki – menager zarządzający finansami, majątkiem, zasobami ludzkimi.

3. Podnoszenie efektywności funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

 • Propozycje zmian struktury organizacyjnej jednostek pomocy społecznej – szczególna rola ośrodka pomocy społecznej:
  • propozycja przemodelowania ośrodka pomocy społecznej – rozdzielenie pracy socjalnej i postępowań administracyjnych,
  • skuteczność działania pracowników socjalnych w sytuacji działań środowiskowych,
 • Propozycje zmian w zakresie świadczeń, usług wspierających i aktywizujących.

4. Podnoszenie roli aktywnego włączenia osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej za pomocą rozwijania usług aktywizacyjnych oraz rozwijania przedsiębiorczości ekonomii społecznej:

 •  Rozwijanie instrumentarium aktywnych form,
 •  Rola przedsiębiorczości społecznej w procesie aktywnego włączenia.

5. Podnoszenie poziomu podmiotowości odbiorców pomocy społecznej i oddziaływanie na aktywność klientów pomocy społecznej.
6. Problemy grup szczególnego ryzyka i działania projektowe w pomocy społecznej.
7. Kontrola zarządcza, określanie ryzyk i sposoby ich minimalizowania. Zarządzanie jakością, wypracowywanie wewnętrznych standardów funkcjonowania jednostki.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Szanse rozwojowe lokalnych społeczności z perspektywy sprawności zarządczej kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w kontekście nowych wyzwań i rozwiązań prawnych. Sprawność funkcjonalna pomocy społecznej
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-08-30
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów