Superwizja - Spotkanie superwizyjne dla osób pracujących w kontakcie z drugim człowiekiem

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-02-21
Godzina:
9.30 - 14.30
Cena:
290 zł netto/os.
Rabat:
10% (261,00 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 19 lutego 2018 r.

TRENER

Pedagog, terapeuta posiadający certyfikat psychoterapeuty.  Od 2003 roku praca w obszarze terapii i psychoterapii z osobami niepełnosprawnymi i upośledzonymi umysłowo. Ukończył Roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii, psychoedukacji i rozwoju osobistego w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej Andrzeja Szulca w Krakowie. Wykładowca na Uniwersytecie Zielonogórskim w zakresie przedmiotów. Ukończył trzyletnią Szkołę Psychoterapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Stała superwizja u superwizora PTP Jacka Rydlewskiego.

PROGRAM SZKOLENIA

I część teoretyczna:

- Omówienie charakteru superwizji grupowej

- Czym jest superwizja?

- Świadomość,

- Kontakt i kontrakt,

- Relacje pomagacz - kient,

- Potrzeba bezpieczeństwa,

- Proces grupowy,

- Zasoby i ograniczenia w kontakcie z klientem.

 II część praktyczna:

mająca na celu rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez usprawnienie swojego warsztatu pracy, swoich kwalifikacji i umiejętności.

- Praca nad zgłoszonymi przypadkami.

- Odnalezienie źródeł kryzysu i możliwości wyjścia z niego.

- Praca nad nieświadomymi przeniesieniami w relacji z klientem.

- zasady zawierania kontraktów

- zdobycie umiejętności poprawnego i skutecznego sposobu budowania kontaktu

- rozwój umiejętności interpersonalnych potrzebnych w relacji pomagania

- zdobycie umiejętności negocjacji, interwencji i konfrontacji z klientem

- zdobycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi,

- poszerzenie świadomości własnych zasobów i ograniczeń w kontakcie z klientami,

- stworzenie możliwości odreagowania i rozwiązania sytuacji kryzysowych,

- podniesienie higieny pracy, rozwój osobisty.

Na swojej drodze spotykamy klientów. To szczególna relacja, która może być lecząca, jak również szkodliwa dla obu stron. Zwłaszcza dla klienta. U podstaw tej relacji leży odpowiedź na pytania – po co pomagam? Kim jest ten, komu pomagam? Kim jestem ja, który pomagam? Co jest moją siłą i zasobem, a co mnie ogranicza? Odpowiedzi na te pytania pozwolą poszerzyć świadomość relacji terapeutycznej, a przez to w znaczący sposób poprawić jej jakość i efektywność.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Superwizja - Spotkanie superwizyjne dla osób pracujących w kontakcie z drugim człowiekiem
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-02-21
Godzina: 9.30 - 14.30
Cena: 290 zł
Rabat: 10% (261,00 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

  • Przeszkoliliśmy ponad
    1 495 028 osób
  • Zorganizowaliśmy blisko
    73 174 szkoleń
    800 konferencji
  • Zrealizowaliśmy ponad
    580 projektów