Statut i regulamin organizacyjny samorządowej instytucji kultury. Jak w prawidłowy sposób opracować dokumenty?

Kategoria:
Kultura, sport, NGO, promocja
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-08-14
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 8 sierpnia  2019  r.

TRENER

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej i samorządowych instytucji kultury oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

PROGRAM SZKOLENIA

1.  Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury (Ustawa o organizowaniu działalności kulturalnej, Ustawa o bibliotekach).
2.  Osobowość prawna samorządowych instytucji kultury.
3.  Rejestr instytucji kultury i elektroniczna księga rejestrowa – jakie obowiązki ma dyrektor instytucji kultury, a jakie organizator.
4.  Statut jako podstawa działania instytucji kultury. W jaki sposób stworzyć prawidłowy Statut? Jakich zapisów nie można umieszczać w Statucie?
5.  Jak zapisać w statucie:

 •  nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury,
 •  zakres działalności,
 •  organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania,
 •  określenie źródeł finansowania,
 •  zasady dokonywania zmian statutowych,
 •  postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić,
 •  cele i zadania biblioteki,
 •  organy biblioteki i jej organizację, w tym zakres działania i lokalizację filii oraz oddziałów,
 •  nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki - w odniesieniu do biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

6. Regulamin organizacyjny w samorządowych instytucjach kultury. Procedura wprowadzenia Regulaminu. Jakich błędów unikać? Jak powinny wyglądać prawidłowe zapisy Regulaminu organizacyjnego - struktura organizacyjna, działy, samodzielne stanowiska, inspektor ochrony danych, schemat organizacyjny, itp.
7.  Dyrektor samorządowej instytucji kultury, a jego pozycja w stosunku do organizatora.
8.  Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych w samorządowych instytucjach kultury.
9.  Orzecznictwo sądów nt. samorządowych instytucji kultury.
10. Pytania i odpowiedzi.
11. Zakończenie szkolenia.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Statut i regulamin organizacyjny samorządowej instytucji kultury. Jak w prawidłowy sposób opracować dokumenty?
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-08-14
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów