Status prawny radnego

Kategoria:
Radni, obsługa biura rady
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-10-30
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 24 października  2019  r.

TRENER

specjalista z zakresu prawa administracyjnego, autor książek i artykułów z poszczególnych aspektów prawa administracyjnego (głównie RODO i dostęp do informacji publicznej w tym w Municipium, Gazecie Prawnej itd.), przeprowadził ponad 500 szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego, inspektor ochrony danych w kilkudziesięciu jednostkach

PROGRAM SZKOLENIA

1.  Rada gminy/powiatu i jej kompetencje. Relacja prawna do kompetencji organu wykonawczego w strukturze samorządu terytorialnego
2.  Inicjatywa uchwałodawcza i sesje rady.
3.  Uzyskanie, rozpoczęcie wykonywania i wygaśnięcie mandatu radnego. Analiza z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych.
4.  Prawa radnego i jego status jako funkcjonariusza publicznego. Prawne możliwości egzekwowania uprawnień.
5.  Dostęp do informacji publicznej. Znaczenie art. 24 ust. 2 u.s.g i 21 ust. 2a u.s.p.
6.  Obowiązki radnego i skutki ich niedopełnienia.
7.  Ograniczenia prawne wiążące radnych – zakazy i konsekwencje ich naruszenia.
8.  Oświadczenia majątkowe.
9.  Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków przez organ stanowiący.
10. Interpelacje i zapytania radnych.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Status prawny radnego
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-10-30
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów