Status prawny radnego

Kategoria:
Radni, obsługa biura rady
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-07-18
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 15 lipca 2019 r.

TRENER
Prawnik, dr hab., adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca prawa i postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego. Doświadczony trener otwartych i zamkniętych szkoleń organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Posiada także wieloletnie doświadczenie praktyczne na stanowiskach kierowniczych w centralnych organach administracji rządowej i samorządzie zawodowym.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Samorząd terytorialny w systemie organów państwa:
    • samorząd terytorialny w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej:
    • zasada pomocniczości, decentralizacja i samodzielność samorządu – konstytucyjne i ustawowe gwarancje funkcjonowania samorządu terytorialnego,
    • administracja samorządowa a rządowa – formy nadzoru i kontroli.
  2. Organy jednostki samorządu terytorialnego (funkcje, zakres zadań i wzajemne relacje):
    • rada gminy – organ stanowiący
      • przewodniczący rady – zakres władztwa sesyjnego i uprawnień wobec pracowników urzędu,
      • komisje rady – stałe, doraźne i obligatoryjne ustawowo,
      • sesja jako podstawowa forma działania – quorum, głosowania, wnioski formalne, uchwały, protokoły:
    • wójt (burmistrz, prezydent miasta) – organ wykonawczy:
      • zakres zadań i kompetencje,
      • obowiązki wobec rady i radnych.
  3. Podstawy prawne regulujące pozycję prawną radnego
    • Podstawowe obowiązki radnego i  Zasady etyki radnego
      • ograniczenia radnego o charakterze formalnym
      • ograniczenia radnego o charakterze materialnym
      • oświadczenia ( m.in. majątkowe- zakres, kontrola, udostępnianie) i obowiązek informowania
      • pozycja prawna radnego wynikająca z przepisów antykorupcyjnych
    • Podstawowe uprawnienia radnego
      • ochrona prawna radnego – funkcjonariusz publiczny
      • ochrona stosunku pracy radnego,
      • dieta i zwrot kosztów radnego
      • Inne uprawnienia radnego (kluby radnych)
  4. Wykonywanie mandatu radnego:
    • samodzielne uprawnienia radnego – interpelacje, zakres i formy działalności kontrolnej,
    • tajemnice prawnie chronione a prawa radnego,
    • ochrona danych osobowych w działalności radnego.
  5. Udział radnego w sesjach i komisjach
  6. Wygaśnięcie mandatu radnego (rezygnacja, śmierć) i jego konsekwencje
  7. Odwołanie rady gminy przed upływem kadencji i konsekwencje dla radnego.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Status prawny radnego
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-07-18
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

  • Przeszkoliliśmy ponad
    1 495 028 osób
  • Zorganizowaliśmy blisko
    73 174 szkoleń
    800 konferencji
  • Zrealizowaliśmy ponad
    580 projektów