Sprawozdania budżetowe i z zakresu operacji finansowych w jednostkach budżetowych - poszczególne pozycje sprawozdań, najczęściej pojawiające się błędy w sprawozdawczości w praktyce

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-07-25
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 22 lipca 2019 r.

TRENER
Wieloletnia główna księgowa, odpowiedzialna m. in. za opracowywanie projektów planów finansowych; gospodarowanie środkami budżetowymi, FP, środkami z funduszy strukturalnych (m. in. EFS) oraz innych funduszy celowych; kontrolę dyscypliny wydatkowanych środków; zarządzanie finansami unijnymi; nadzór finansowy w ramach SPO RZL i PO KL; dekretację i kwalifikację kosztów; rozliczanie i przesyłanie deklaracji do ZUS; sporządzanie sprawozdań oraz tworzenie dokumentacji księgowej. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania, wypełniania i korygowania błędów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, trener z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych itp.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zasady systemowe w zakresie finansów publicznych a obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za rachunkowość i sprawozdawczość.
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej.
 3. Zasady sporządzania miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań w zakresie budżetów jednostek budżetowych:
  • Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
  • Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
  • Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
 4. Zasady sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych:
  • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
  • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
 5. Zasady przekazywania wyżej wymienionych sprawozdań:
  • forma – dokument papierowy/elektroniczny,
  • terminy przekazania sprawozdań,
  • źródło danych niezbędnych do wypełnienia sprawozdań,
  • definicje i ich wpływ na dane wykazywane w sprawozdaniach.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Sprawozdania budżetowe i z zakresu operacji finansowych w jednostkach budżetowych - poszczególne pozycje sprawozdań, najczęściej pojawiające się błędy w sprawozdawczości w praktyce
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-07-25
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów