Spec-ustawa mieszkaniowa na tle aktualnych przepisów - nowe procedury oraz narzędzia prawne - oczekiwania i obawy

Kategoria:
Nieruchomości, gospodarka przestrzenna, budownictwo
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-11-23
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 20 listopada 2018 r.

TRENER

Radca prawny, od kilkunastu lat specjalizuje się w procedurach administracyjnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, prawem budowlanym, gospodarką nieruchomościami oraz prawem ochrony środowiska. Jako prawnik wewnętrzny Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania uczestniczy w procesach opiniowania planów miejscowych, wydawania decyzji urbanistycznych oraz decyzji związanych z pozwoleniami na budowę i jest audytorem systemu zarządzania (zgodnego z normami ISO) w Urzędzie Miasta. Prowadzi cykliczne szkolenia dla pracowników samorządowych oraz członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów R.P. i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe założenia i cele Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - obowiązującej od 22.08.2018 r.

2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie ww. Ustawy - wymagania.

3. Procedura przygotowania i podejmowania uchwały Rady Gminy w powyższej kwestii.

4. Nowe ułatwienia i narzędzia prawne w Spec-ustawie, m.in.:

 • ułatwienia w obrocie gruntami rolnymi w granicach miast,
 • standarty lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowej,
 • koncepcja urbanistyczno-architektoniczna wymagana od Inwestora,
 • przygotowanie i realizacja inwestycji towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.

5. Wymóg zgodności inwestycji ze Studium oraz wyjątki od tego wymagania.

6. Nowe terminy na wydanie decyzji niezbędnych oraz konsekwencje ich niedotrzymania.

7. Odmienność postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla takich inwestycji.

8. Nowe, rozszerzone przedmiotowo decyzje o pozwoleniu na budowę, opisane Ustawą.

9. Ograniczanie praw właścicieli nieruchomości sąsiednich - celem łatwiejszego doprowadzenia niezbędnej infrastruktury uzbrojenia terenu.

10. Decyzje o ustaleniu odszkodowania za ww. ograniczenie prawa własności osób trzecich.

11. Ważne zmiany w przepisach innych aktów, wprowadzone ww. Ustawą.

 

12. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja warsztatowa.

1.        Podstawowe założenia i cele Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - obowiązującej od 22.08.2018 r.

2.        Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie ww. Ustawy - wymagania.

3.        Procedura przygotowania i podejmowania uchwały Rady Gminy w powyższej kwestii.

4.        Nowe ułatwienia i narzędzia prawne w Spec-ustawie, m.in.:

-          ułatwienia w obrocie gruntami rolnymi w granicach miast,

-          standarty lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowej,

-          koncepcja urbanistyczno-architektoniczna wymagana od Inwestora,

-          przygotowanie i realizacja inwestycji towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.

5.        Wymóg zgodności inwestycji ze Studium oraz wyjątki od tego wymagania.

6.        Nowe terminy na wydanie decyzji niezbędnych oraz konsekwencje ich niedotrzymania.

7.        Odmienność postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla takich inwestycji.

8.        Nowe, rozszerzone przedmiotowo decyzje o pozwoleniu na budowę, opisane Ustawą.

9.        Ograniczanie praw właścicieli nieruchomości sąsiednich - celem łatwiejszego doprowadzenia niezbędnej infrastruktury uzbrojenia terenu.

10.   Decyzje o ustaleniu odszkodowania za ww. ograniczenie prawa własności osób trzecich.

11.   Ważne zmiany w przepisach innych aktów, wprowadzone ww. Ustawą.

12.   Pytania i odpowiedzi. Dyskusja warsztatowa.

 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Spec-ustawa mieszkaniowa na tle aktualnych przepisów - nowe procedury oraz narzędzia prawne - oczekiwania i obawy
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-11-23
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów