Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej

Kategoria:
KPA, prawo administracyjne, archiwa
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-04-24
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 19 kwietnia 2018 r.

TRENER

Od ponad 20 lat pracuje w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach, obecnie członek etatowy SKO, doświadczony szkoleniowiec. Od 1998 roku współpracuje z FRDL, przeprowadził setki szkoleń dotyczących prawa administracyjnego, autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

PROGRAM SZKOLENIA

1.       Konstytucyjne prawo do petycji, skargi i wniosku,
2.       Kwalifikowanie pism według treści.
3.       Właściwość organów w sprawach skarg, wniosków i petycji.
4.       Ochrona skarżącego i wnioskodawcy.
5.       Przedmiot skargi.
6.       Właściwość  do rozpoznania skargi na działanie organizacji społecznej.
7.       Przekazanie skargi do załatwienia.
8.       Skarga a ostateczna decyzja administracyjna.
9.       Termin do załatwienia skargi.
10.   Zawiadomienie o załatwieniu skargi.
11.   Postępowanie ze skargą o znamionach  pieniackich.
12.   Przedmiot wniosku.
13.   Właściwość organów w sprawach wniosków.
14.   Termin do załatwienia wniosku.
15.   Udział prasy iorganizacji społecznych w postępowaniu w sprawach skarg i wniosków.
16.   Przyjmowanie skarg,  wniosków  i petycji  ich rejestracja.
17.   Nadzór i kontrola w załatwianiu skarg, wniosków i petycji.
18.   Postępowanie z pismami anonimowymi, kierowanymi do organów administarcji publicznej.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-04-24
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie