Samochód i jego rozliczanie w 2018 r. – Aktualne problemy i orzecznictwo

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatkiKadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-12-11
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 6 grudnia 2018 r.

TRENER

Doradca Podatkowy, posiada ponad 14-letnie doświadczenie zdobyte w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka kancelarii podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Samochód a pracownik:

1. zryczałtowany dochód: 400,00 zł. lub 250,00 zł.,

2. kwota dochodu za udostępnienie samochodu czy też za paliwo?

3. podatek a ZUS,

4. zasady naliczania ryczałtu,

5. faktura na pracownika jako alternatywna forma rozliczeń,

6. wydatki na samochód w części przeznaczonego na cele prywatne – rozliczenie.

2.    Problematyczne wydatki związane z samochodem:

1. odliczenie a zakup, leasing lub wynajem samochodów,

2. paliwo do samochodów różnego typu,

3. serwis i naprawy samochodów,

4. zakup ogumienia i części zamiennych do samochodów,

5. dodatkowe koszty ponoszone w związku z samochodem, w tym parkowanie, autostrada, naprawy samochodów w najnowszych wyjaśnieniach i orzecznictwie.

3.    Finansowanie w leasingu samochodu – skutki podatkowe i zasady rozliczeń – projektowane zmiany:

1. kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu, leasing – operacyjny a finansowy samochodu, koszty dodatkowe związane z leasingiem samochodu, odliczenie częściowe w VAT, stawka 23% lub „zw” - zasady stosowania,

2. leasing a odliczanie w 100% podatku naliczonego – kiedy możliwe zastosowanie,

3. najem samochodu – długoterminowy lub „zwykły” samochodu osobowego i innego,

4. zakup ze środków własnych lub finasowanie z kredytu,

5. odliczenie 100 proc. VAT a zgłoszenie do urzędu skarbowego i formularz VAT 26 – terminy i procedury.

4.    Ewidencja przebiegu pojazdu – problemy praktyczne:

1. właściwie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów warunkiem możliwości dokonania skutecznego odliczenia VAT,

2. co kontroluje i co może kontrolować urząd skarbowy – orzecznictwo sądowe, w sprawach związanych z zawyżaniem kosztów uzyskania przychodu?

3. dwie grupy samochodów służbowych – wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej oraz wykorzystywane w celach mieszanych, tj. zarówno związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, jak i prywatnych,

4. samochód służbowy w celach prywatnych: nieodpłatne świadczenie pracownika – kiedy i w jakiej wysokości?

5. dodatkowa ewidencja przebiegu pojazdu jako nowy obowiązek,

6. elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdów – 50%/100%.

5.    Odliczenia podatku vat od samochodów firmowych:

1. pojęcie samochodu w przepisach podatkowych: samochód osobowy; samochód ciężarowy; inny pojazd samochodowy; tzw. samochód z kratką czyli samochód o ładowności powyżej 500 kg,

2. VAT 50%, i 100% - zasady - PROJEKT ZMIAN: brak możliwości zaliczania do KUP 50% nieodliczonego podatku VAT.

-       Rozwiązania podatkowe dotyczące rozliczania samochodów służbowych:

- wynajem samochodów pracownikom do przejazdów prywatnych:

 • uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne firmy,
 • niezbędne inwestycje systemowe (system GPS z możliwością weryfikacji rodzaju jazdy – tryb prywatny tryb służbowy),
 • dostosowanie przepisów wewnętrznych (polityka samochodowa firmy),
 • konieczność kwalifikacji wykorzystania samochodu służbowego jako użytkowanego wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez naszą firmę działalnością gospodarczą,
 • koszty wynajmu samochodów - metody ustalanie wysokości stawek dla pracowników,
 • zagadnienia problemowe: kwestia świadomości pracowników na temat konsekwencji niestosowania się do przyjętych procedur dot. użytkowania aut; zawodność czynnika ludzkiego; GPS we „wrażliwych” branżach.

- wynajem z rzeczywistym obciążeniem pracownika kosztami:

 • wartość obecnego benefitu pracownika (niepieniężnego świadczenia za użytkowanie firmowego auta w celach prywatnych) a rzeczywiste koszty wynajmu,
 • obciążenie pracownika kontra oszczędności firmy.

-       przejazdy „dom-biuro-dom” jako przejazdy służbowe?: 

- jak zakwalifikować przejazdy „dom-biuro-dom” jako użytkowanie auta firmowego w celach służbowych? 

- parking przydomowy a parking firmowy – bezpieczne przechowanie nocą i w dni wolne od pracy,

- czy pracownicy mogą płacić firmie za wynajem samochodów kwoty zbliżone do dotychczas potrącanego im z wynagrodzenia podatku i składki ZUS naliczanych od benefitu (świadczenia niepieniężnego).

- kara finansowa za niezgodne z prawem odliczenia VAT od samochodów a odpowiedzialność pracownika:

-  czy pracownik, który swoim postępowaniem wykracza poza reguły ustalone procedurą użytkowania samochodu służbowego, może być obciążony ewentualną karą nałożoną na firmę przez urząd skarbowy? 

- czy przepisy wewnętrzne w firmie mogą skutecznie przenieść odpowiedzialność w zakresie kar za samochodowy VAT na pracownika - wina umyślna (i dochodzenie wobec pracownika pokrycia pełnej kary nałożonej na firmę) czy nieumyślna (3 –krotność wynagrodzenia)?

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Samochód i jego rozliczanie w 2018 r. – Aktualne problemy i orzecznictwo
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-12-11
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów