Rozliczanie dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe udzielonej w 2018 roku

Kategoria:
Oświata
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-12-14
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 12 grudnia 2018 r.

TRENER

Prawnik, doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor wielu publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek oświatowych. Autor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. Doradza największym wydawnictwom podręczników szkolnych w Polsce

PROGRAM SZKOLENIA

1.      Uwarunkowania formalno-prawne związane z dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wynikające z ustawy   z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2203).
2.      Przepisy wykonawcze dotyczące dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
3.      Aktualizowane kwoty dotacji a rozliczenie kwot zakupu podręczników i ćwiczeń w szkole i w jst .
4.      Kalkulowanie dotacji i zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.
5.      Środki na obsługę zadania – przeznaczenie i dokumentowanie.
6.      Procedury  wewnątrzszkolne dotyczące wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
7.      Warianty zakupu podręczników -  model  rozproszony  (pojedyncze podręczniki) oraz w zestawie.
8.      Planowanie i rozliczenie ilościowe dotacji podręcznikowej przy zmieniającej się liczbie uczniów - rozwiązywanie nietypowych problemów.
9.      Zasady księgowania zakupu bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów             ćwiczeniowych oraz metody wyliczania kwot jednostkowych w zestawie pojedynczych podręczników  i materiałów ćwiczeniowych.
10.   Zasady przyjęcia na stan szkoły,
11.   Zasady  brakowania podręczników i materiałów edukacyjnych  po okresie użytkowania- polityka inwentaryzacyjna.
12.   Zasady wypożyczania podręczników  i udostępniania  materiałów ćwiczeniowych uczniom. 
13.   Przepływy uczniów w trakcie roku szkolnego, zmieniająca się liczba uczniów – a dotacja.
14.   Odpowiedzialność za zniszczenie lub zgubienie podręcznika
15.   Odpowiedzialność dyrektora i upoważnionych pracowników szkoły za realizację zadań
16.   Rozliczenie dotacji podręcznikowej w przypadku klas dotychczasowego  gimnazjum:
17.   Rozliczenie ilościowe dotacji podręcznikowej przy zmieniającej się liczbie uczniów - rozwiązywanie nietypowych problemów.
18.   Rozliczenia dotacji  wg kwot standardowych zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.
19.   Rozliczenia dotacji  wg kwot  zwiększonych  zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.
20.   Dotacja podręcznikowa - klasyfikacja budżetowa oraz sprawozdawczość budżetowa.
21.   Aspekty praktyczne  związane z ewentualną kontrolą realizacji zadania i wykorzystania dotacji  celowej.  celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych .

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Rozliczanie dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe udzielonej w 2018 roku
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-12-14
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów