RODO w pomocy społecznej z uwzględnieniem GKRPA i Zespołów Interdyscyplinarnych

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-10-25
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 21 października  2019  r.

TRENER

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć (2860 h dydaktycznych 2533 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie 185 zajęć dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz pomocy społecznej.
2. RODO - najważniejsze pojęcia.
3. Zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 • Prawa osób, których dane dotyczą.
 • Przetwarzanie danych za zgodą i bez zgody podmiotu - kiedy jest stosowane w pomocy społecznej?
 • Dane wrażliwe w sektorze pomocy społecznej, tym wywiad środowiskowy.

4. Inspektor Ochrony Danych i Urząd Ochrony Danych Osobowych:

 • Uprawnienia i kompetencje obowiązkowego stanowiska w pomocy społecznej.
 • Czy pracownik Domu Pomocy Społecznej może zostać IOD czy lepiej zatrudnić nową osobę/ firmę zewnętrzną?
 • Zadania UODO.
 • Raportowanie.

5. Praktyczne aspekty RODO w pomocy społecznej:

 •  Monitoring DPS.
 •  Niebieska Karta.
 •  Kandydaci do pracy.
 •  Pracownicy (akta osobowe, umowy cywilnoprawne).
 •  Dane osobowe osób korzystających z pomocy DPS.
 •  Asystenci rodziny.
 •  Wydzielenie stref administracyjnych i użytkowych.
 •  Archiwum i magazynowanie dokumentacji

6. RODO a GKRPA:

 •  Zakres danych legalnie przetwarzanych przez GKRPA w ujęciu RODO.
 •  Jak chronić dane zebrane przez GKRPA? Zadania personelu oraz organizacji.
 •  RODO a GKRPA- najczęściej występujące problemy.

7. RODO a Zespoły Interdyscyplinarne:

 •  Zakres danych legalnie przetwarzanych przez Zespoły w ujęciu RODO.
 •  Jak chronić dane zebrane przez Zespoły? Zadania personelu oraz organizacji.
 •  RODO a Zespoły- najczęściej występujące problemy.

8. Dyskusja.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: RODO w pomocy społecznej z uwzględnieniem GKRPA i Zespołów Interdyscyplinarnych
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-10-25
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów