Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Kategoria:
Nieruchomości, gospodarka przestrzenna, budownictwo
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-11-23
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 20 listopada 2018 r.

TRENER

mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Różne „rodzaje” nieruchomości, ogół praw do nieruchomości i ich wykazywanie, czyli słów kilka o tym jak z chaosu stworzyć porządek.

2. Tytuł prawny do nieruchomości, czyli „papiery na nieruchomość”.

3. Cele wykazywania/regulowania stanu prawnego nieruchomości, czyli po co całe to zamieszanie?

4. Księga wieczysta jako urzędowy rejestr poświadczający prawa rzeczowe do nieruchomości, słów kilka o ustroju, prawach, domniemaniach i rękojmiach.

5. Zakładanie ksiąg wieczystych i dokumenty w postępowaniu wieczystoksięgowym, czyli nie wystarczy poprosić o wpis praw.

6. Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków, role i relacje między rejestrami, czyli „mój rejestr jest najważniejszy”, kilka słów o tym jak powinna wyglądać wymiana danych między rejestrami i trudnościach z tym związanych.

7. Ujawnianie praw w księgach wieczystych, czyli o „wisience na torcie”.

8. Posiadanie samoistne. Zasiedzenie nieruchomości, czyli „ogrodziłem to moje”.

9. Wzniesienie budynku na cudzym gruncie oraz przekroczenie granic własności przy wznoszeniu budynku, czyli czy burzyć czy raczej nie ma takiej potrzeby?

10. Dziedziczenia nieruchomości, czyli pokolenia odchodzą i przychodzą a nieruchomość trwa dalej.

11. Służebności osobiste i rzeczowe, w tym służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu i służebność dożywocia, wynagrodzenia za służebności. Zasiedzenie służebności, czyli czasem też trzeba ustąpić.

12. Znoszenie współwłasności, czyli o tym jak wolimy liczby całkowite od ułamków.

13. Obrót nieruchomościami, czyli nieruchomość jak stoi tak stała, a prawa do niej się zmieniają.

14. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i samorządowych, czyli jak skutecznie gospodarować nieruchomościami.

15. Użytkowanie wieczyste, czyli o czymś czego być może niedługo już nie będzie.

16. Badanie stanu prawnego nieruchomości krok po kroku, czyli obywatelu czytaj instrukcję a życie będzie łatwiejsze. 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Regulowanie stanu prawnego nieruchomości
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-11-23
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów