Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz nadchodzące zmiany

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-12-06
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 3 grudnia 2018 r.

TRENER

od 2007 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Z pomocą społeczną związana od 1998 r. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej. Ponadto ukończyła Studia Podyplomowe: w zakresie prawa pracy i prawa socjalnego. Od 2003 r. Wiceprzewodnicząca a następnie Sekretarz w Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Od 2008 r. podejmuje działania w zakresie m.in promowanie idei rodzicielstwa zastępczego; wspierania i rozwoju różnych form rodzinnej pieczy zastępczej; organizowania pomocy i wsparcia w procesie usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Od 2015 r. członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zadania samorządów w zakresie wspierania rodziny.

2. Przepisy ogólne.

3. Praca asystenta rodziny.

4. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka:

 • placówki wsparcia dziennego,
 • rodzina wspierająca.

5. Ogólne przepisy dotyczące pieczy zastępczej.

6. Rodzinna piecza zastępcza:

 • organizator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka,
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

7. Instytucjonalna piecza zastępcza.

8. Ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.

9. Ocena rodziny zastępczej i Rodzinnego Domu Dziecka.

10. Pomoc dla osób usamodzielnianych.

11. Zasady finansowania wspierania rodziny i pieczy zastępczej - świadczenia.

12. Proponowane zmiany w ustawie.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz nadchodzące zmiany
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-12-06
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów